DERS ADI

: FİZ.TEKS. MUAYENELERİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TKS 3014 FİZ.TEKS. MUAYENELERİ II ZORUNLU 2 2 0 5

Dersi Veren Birim

Tekstil Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT VİLDAN SÜLAR

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

1)Temel iplik özellikleri ile bu özelliklerin kumas özelliklerini etkileyis biçiminin anlasılmasını sağlayacak teorik bilgiler vermek
2)İplik ve kumas özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için uygun test yöntemini seçme ve uygulama becerisi kazandırmak
3)Test sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve yorumlanması için gerekli bilgilerin kazanılması ve uygulanmasını sağlamak
4)Test yöntemlerine iliskin standartların kullanılmasına ilişkin bilgi sahibi olunmasını sağlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Temel iplik özellikleri ile bu özelliklerin kumas özelliklerini etkileyiş biçiminin anlaşılmasını sağlayacak teorik bilginin kazanılması
2   Kumaş üretimi için önemli iplik özellikleri ve ölçüm yöntemleri konusunda bilgi ve beceriye sahip olunması
3   Kumaşların yapısal, fiziksel, mekanik özellikleri ve bu özelliklerin ölçüm yöntemleri konusunda bilgi ve beceriye sahip olunması
4   Fiziksel tekstil muayeneleri laboratuvarında iplik ve kumas testlerini uygulayarak uygulama becerisi kazanması
5   Test sonuçlarının istatistiksel olarak degerlendirilmesi ve yorumlanması için gerekli bilgilerin kazanılması ve uygulanması.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Lif, iplik ve kumas özellikleri arasındaki iliskiler konusunda genel bilgiler
2 İplik numarası ve numaralandırma sistemleri.İplik numarası ölçümü.
3 İpliklerde büküm yönü ve sayısının belirlenmesi.İplik büküm yönü ve sayısının kumas özelliklerine etkisi.
4 İpliklerde büküm yönü ve sayısının belirlenmesi.İplik büküm yönü ve sayısının kumas özelliklerine etkisi.
5 İpliklerin mukavemet ve uzama özelliklerini ölçüm yöntemleri. Mukavemet ölçüm sonuçlarını etkileyen faktörler
6 İpliklerde numara-büküm-mukavemet iliskileri. İplik düzgünsüzlügü:tanımı,önemi,teorik limit düzgünsüzlügün hesaplanması
7 İplik düzgünsüzlügü ölçüm yöntemleri.İplik düzgünsüzlügünün kaynakları ve bu kaynakların tesbitine yönelik çalısmalar. Ara sınav
8 İplik tüylülüğü temel bilgileri. iplik tüylülüğüne sebep olan faktörler ve tüylülük ölçüm yöntemleri
9 Kumas özelliklerinin sınıflanması:boyutsal ve yapısal özellikler,kimyasal özellikler,mekanik özellikler,duyusal özellikler.
10 Kumas testleri için örnek alma hk. bilgi.Kumasların boyutsal ve yapısal özelliklerine iliskin genel bilgiler ve test yöntemleri.
11 Kumas mekanik özellikleri ve ölçüm yöntemleri:Kopma mukavemeti ve uzaması , yırtılma mukavemeti.
12 Sürtünme mukavemeti, Boncuklanma, Patlama mukavemeti.
13 Uygulama Sınavı
14 Dikis mukavemeti ve dikis kayması.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar


1. Physical Testing of Textiles, B.P. Saville, The Textile Institute, Woodhead Publishing Ltd.,1-85573-367-6, England, 1999
2. Fabrics: Sensory and Mechanical Properties, D.P. Bishop, Textile Institute, UK, 1996
3. Tekstil Materyallerinde Mukavemet Testleri, A. Okur, D.E.Ü. Mühendislik Fak.yayınları.No:303, İzmir, 2002
4. Yarn Evenness, K. Slater, Textile Institute, UK, 1986
5. Fabric Testing, Jinlian HU(Editör), Woodhead Publishing,978-1-84569-506, UK, 2008

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum+uygulama

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Vize%35+Uygulama%15+Final%50

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof.Dr.Ayşe OKUR,Doç.Dr.Vildan SÜLAR
D.E.Ü.Müh.Fak.Tekstil Müh. Bölümü
Tınaztepe Kampüsü Buca/İZMİR

ayse.okur@deu.edu.tr, vildan.sular@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Prof.Dr.Ayşe OKUR
Pazartesi 15:00-16:30
Perşembe 10:30-12:00
Doç.Dr.Vildan SÜLAR
Salı 13:30-15:00
Çarşamba 10:30-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 14 2 28
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Ödev Hazırlama 4 2 8
Final Sınavına Hazırlık 1 9 9
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.13433232
ÖK.23533233
ÖK.3343433
ÖK.44443233
ÖK.54444333