DERS ADI

: GÖRSEL SİSTEM TASARIMI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CME 4430 GÖRSEL SİSTEM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 6

Dersi Veren Birim

Bilgisayar Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ADİL ALPKOÇAK

Dersi Alan Birimler

Bilgisayar Mühendisliği

Dersin Amacı

Öğrenci, bir etkileşim tasarımını kültürel bir nesne olarak eleştirel tartışabilmeli, farklı kullanıcı arayüzlerini karşılaştırabilmeli ve iletişim aracı olarak etkileşim tasarım ilkelerini biliyor olmalı.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kullanıcı arayüzlerinin tasarım teorileri, farklı etkileşim stilleri, etkileşim tasarım modelleri ve uygulanabilirliği hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2   Bir kullanıcı arayüzünü bir iletişim perspektifinden analiz edebilmek, kullanıcı arayüzünü tarihsel bir perspektiften tartışabilmek, belirli bir kullanıcı arabirimi durumu için uygun bir etkileşim tasarım modelini seçebilmek
3   Değerler ve tutumlar, etkileşim tasarımı ve kullanıcı beklentileri arasındaki ilişkinin farkındalığını göstermek, farklı arayüz tasarım çözümleri ile ilgili olasılıkları ve riskleri yansıtmaktadır.
4   Tasarım sürecinin doğasını ve yazılım geliştirme sürecinin diğer aşamalarıyla olan ilişkisini tartışabilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Etkileşimli sistemlerin tasarım esasları
2 Etkileşimli sistemlerin tasarım esasları
3 Etkileşimli sistemlerin tasarım esasları
4 Etkileşimli sistem tasarım teknikleri
5 Etkileşimli sistem tasarım teknikleri
6 Etkileşimli sistem tasarım teknikleri
7 Ara Sınav
8 Etkileşimli sistem tasarım ortamları
9 Etkileşimli sistem tasarım ortamları
10 Etkileşimli sistem tasarım ortamları
11 Etkileşimli sistem tasarımının temelleri
12 Etkileşimli sistem tasarımının temelleri
13 Etkileşimli sistem tasarımının temelleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Benyon, David, Designing interactive systems : a comprehensive guide to HCI and interaction design, 2nd ed.: Harlow, England ;a N.Y.: Addison Wesley, 2010

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler / Sunum
Laboratuar çalışmaları
Proje ödevleri
Ödevler

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yıl içi çalışmaları bir vize sınavı ve çok sayıda laboratuvar / ödev etkinlikleri ile değerlendirilecektir.
Final sınavı tüm ders konularını kapsayacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Aşağıdaki tüm kriterler sınavlar, ödevler ve laboratuvar uygulamaları ile değerlendirilecektir.
1. Temel kavramların öğrenilebilirliği verilen problemin doğru anlaşılabilmesi ile değerlendirilecektir.
2. Algoritma çözümü oluştururken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır:
- Yazılı ve çizgisel biçimde doğru ifade edilebilmesi
- Yeterli açıklama bilgisinin bulunması
3. Algoritmik ifade programa dönüştürürken aşağıdaki kriterler sağlanmalıdır:
- Anlamlı değişken isimleri kullanılması
- Problem çözümünde yordam ve fonksiyon kullanılması
4. Programlama sürecinde aşağıdaki kriterler değerlendirilecektir.
- Yapısal programlama teknikleri
- Uygun olan veri tipi kullanılması
5. Matematiksel ve diğer alanlara yönelik geliştirilen programların anlamlı/doğru sonuçlar üretmesi beklenecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse İlişkin Politika ve Kurallar:
1. Teorik derslerin %70 ine, uygulamaların %80 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü kopyacılık eylemi disiplin soruşturması açılması ile sonuçlandırılacaktır.
3. Öğretim üyesi kısa sınavlar yapma hakkını saklı tutar. Bu sınavlardan alınacak notlar vize ve final sınavı notlarına eklenebilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç.Dr.Adil ALPKOÇAK
Dokuz Eylul University Department of Computer Engineering Tinaztepe Campus 35160 BUCA/IZMIR
Tel: +90 (232) 301 74 08
e-mail: alpkocak@ceng.deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 15:00 - 17:00
Perşembe 9:00 - 12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Uygulama 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Ödev Hazırlama 9 8 72
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 144

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.132
ÖK.254331
ÖK.352211
ÖK.442