DERS ADI

: VERİ İLETİŞİMİ VE BİLGİSAYAR AĞLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CME 3204 VERİ İLETİŞİMİ VE BİLGİSAYAR AĞLARI ZORUNLU 3 1 0 6

Dersi Veren Birim

Bilgisayar Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR YALÇIN ÇEBİ

Dersi Alan Birimler

Bilgisayar Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu derste, öğrencilerin LAN ve WAN teknolojilerini içerir şekilde bilgisayar ağlarının temelleri, sayısal iletişim teknikleri, IP prensipleri, ağ mimarisi ve protokolleri, temel ağ uygulamaları, ağ planlama, yönetim ve güvenliğinin temelleri konusunda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilgisayar ağlarının temel prensiplerini anlayabilme.
2   Yerel ve Uzak Alan ağ teknolojileri hakkında temel bilgi edinebilme.
3   İnternet Protokol'ün (IP) temellerini anlayabilme.
4   Ağ mimari ve protokollerinin temellerini anlayabilme.
5   Bir bilgisayar ağını, yönetim ve güvenlik ölçütlerini dikkate alarak planlama yeteneği kazanabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilgisayar Ağlarının Tarihçe ve Gelişimi.
2 LAN Teknolojileri ve Ağ Topolojisi.
3 Ağ Arayüz Donanımı.
4 LAN Aktif Aygıtları.
5 Uzun Mesafe ve Yerel Döngü Sayısal Teknolojiler.
6 WAN Teknolojileri ve Yönlendirme.
7 Bağlantı Uyumlu Ağlar ve ATM; Ağ Karakteristikleri.
8 Ara Sınav.
9 Protokoller ve Katmanlar; İnternetwork Oluşturma.
10 İnternet Protokol Adresleri; IP Alt ağ oluşturma; IPv6.
11 IP Datagramları ve Datagram Yönlendirme.
12 Temel İnternet Protokolleri: UDP, ICMP, TCP; ARP.
13 Ağ Adres Değişimi ve Alan Adı Sistemi.
14 Ağ Güvenliği ve Yönetimi.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı:
Comer, D. E.: Computer Networks and Internets 4/e, Prentice Hall, ISBN 0 13 123627 X, New Jersey, 2004.
Kaynaklar:
Oppenheimer, Priscilla, Top-Down Network Design, Cisco Press, ISBN 1 57870-069-8, MacMillan, USA, 1999
Tannenbaum, Andrew S., Computer Networks 3/e, Prentice Hall, ISBN 0-13-066102-3, New Jersey, 1996
Panko, Raymond, Business Data Networks and Telecommunications 5/e, Prentice Hall, ISBN 9780131273153

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, Ders ve Etkileşimli tartışma.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders kapsamında öğrencilere iki ödev verilecektir.
İlk ödev, literatür ve yazılım araştırması şeklinde olacaktır.
İkinci ödev ise bir simülasyon aracı kullanarak bir bilgisayar ağı tasarlama şeklinde olacatır.

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav ve final sınavında des çıktılarının temelleri değerlendirilecektir. Ara sınavda bilgisayar ağlarının temelleri ile Yerel ve Uzak Alan ağ teknolojileri değerlendirilecektir.
Öğrencilerin bilgisayar ağları ile Yerel ve Uzak Alan Ağ teknolojilerinin temellerini anlama becerileri, hem ilk ödev olan ağ izleme ve çözümleme yazılımları ile hem de ara sınav ile değerlendirilecektir.
Öğrencilerin İnternet Protokolü, ağ mimarileri ve ağ planmalanın temellerini anlama becerileri esas olarak ağ planlama konusunda verilen ikinci ödev ile değerlendirilecektir.
Final sınavında tüm ders çıktıları 8-10 soru ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam beklenmektedir.
Öğrenciler her ödev için formal kalıpta yazılı rapor hazırlayacaklardır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Oda: 221; Tel: (232) 301 74 07
e-posta1: yalcin.cebi@deu.edu.tr ; e-posta2: yalcin@cs.deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Her yarıyıldaki ders programına göre değişmektedir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
0
0
Ders Anlatımı 13 3 39
Ödev Hazırlama 2 35 70
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
0
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 145

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1133
ÖK.2122
ÖK.311
ÖK.432
ÖK.5541