DERS ADI

: DEVRELER VE ELEKTRONİĞE GİRİŞ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CME 2203 DEVRELER VE ELEKTRONİĞE GİRİŞ ZORUNLU 3 2 0 7

Dersi Veren Birim

Bilgisayar Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖZLEM ÖZTÜRK

Dersi Alan Birimler

Bilgisayar Mühendisliği

Dersin Amacı

Bilgisayar mühendisliği öğrencileri için gerekli,system teorisi bilgisi ve elektronik
devreler hakkında, asgari alt-yapıyı sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Modelleme için gerekli idealizasyonu kavrayabilme
2   Katı hal elektroniği ve yarı-iletken jonksiyon elemanların ana fiziksel temellerini kavrayabilme
3   Analitik metodlar kullanarak temel elktronik devrelerini çözebilme
4   Lineer cebir sistematiği kullanarak elektrik devre çözümlemesi yapabilme
5   Fiziksel sistemlerle matematiksel modeller arasındaki ilişkiyi kurabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: Kavramlar. Lineer sistemler.
2 Devre elemanları. Ohm kanunu. Seri-Parallel R-devreleri.
3 Direnç tipi devrelerin çözümü.
4 Inductance, Capacitance, R-L, R-C ve RLC devrelerinin çözümü. Düğüm voltaj metodu.
5 Düğüm voltaj metodu.
6 A.C. devrelerini fazör ve empedans kavramlarıyla dönüştürerek çözme.
7 Durum-Uzay kavramı ve denklemleriyle devre çözümü.
8 Durum-Uzay kavramı ve denklemleriyle devre çözümü.
9 Örnek Soru Çözme. Vize Sınavı.
10 Katı-hal fiziğinin temellerine giriş.
11 Yarı-iletkenler, p-n jonksiyonu ve matematiksel model inceleme.
12 Diodes ve transistorler electronic devre elementleri olarak.
13 Field Effect Transistors (FETs) ve MOSFETs. Basit digital bellek modelleri.
14 Operational amplifiers: İdeal ve daha gerçekçi modeller. / Op.Amps.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Main: Ders (ppt) presantasyonları.
Text Books(Supplementary):
Electric Circuits by Nilsson, J & Riedel S, Prentice Hall- Pearson, 7th Edition
Integrated Electronics, Millman & Halkias, Tata McGraw-Hill Publishing Co, 2001
ISBN 0074622455, 9780074622452
Labratuvar deney kılavuz / föyleri.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

- Okuma direktifleri, referans kaynak kitapları, örnek problem çözümleri
- Etkileşimli ders anlatım sunumları
- Pratik lab deneyleri ve gerekli raporlama sonuçları

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ağırlıklı ortalama alınır ve çan eğrisi sonucuna göre harf notları verilir.

Değerlendirme Kriteri

Yazılı sınav sonuçları ve labratuvar raporları değerlendirmelerinin ağırlıklı
ortalamasının sınıf düzeyine göre sıralaması.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

%80 pratik deney devam/katılım zorunlu.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

(232) 301 7414
kemal@cs.deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Haftalık görev yüküne bağlı olarak ilan edilir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Uygulama 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 18 18
Final Sınavına Hazırlık 1 18 18
Ödev Hazırlama 10 3 30
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 164

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15443
ÖK.25443
ÖK.35443
ÖK.45443
ÖK.55443