DERS ADI

: VERİ YAPILARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CME 2201 VERİ YAPILARI ZORUNLU 2 2 0 7

Dersi Veren Birim

Bilgisayar Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ZERRİN IŞIK

Dersi Alan Birimler

Bilgisayar Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı standart veri yapıları ve ilgili algoritmaları tanımlanabilmesi ve nesne tabanlı programlamanın öğrenilebilmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Nesne tabanlı programlama (NTP) becerilerinin kazanılması ve veri yapılarının NTP ile uygulanması
2   Standart veri yapılarının öğrenilmesi
3   Çizge algoritmalarının öğrenilmesi
4   Farklı veri yapılarının kullanılmasını gerektiren algoritmaların geliştirilebilmesi
5   Gerçek problemlerin çözümü için en iyi veri yapısının seçilebilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

CME 1212 - ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Nesene Tabanlı Programlamaya (NTP) Giriş
2 NTP Tasarım Prensipleri
3 NTP ile yığıt, kuyruk, bağlı liste uygulamaları
4 Yığın ve öncelikli kuyruk uygulamalrı
5 Hash tablosu ve fonksiyonlarının tasarımı
6 Zincir ve açık adres hash yöntemlerinin NTP uygulamaları
7 İkili ağaç yapıları ve NTP uygulamaları
8 1. Vize
9 Ağaç-Dolaşma yöntemleri ve NTP uygulamaları
10 Kırmızı-Siyah Ağaç yapıları ve NTP uygulamaları
11 B-Ağaç yapıları ve NTP uygulamaları
12 Çizgeler için veri yapıları ve gezinme algoritmaları
13 Genişleme Ağacı Bulma Algoritmaları
14 En-kısa yolu bulma yöntemleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Ders Kitabı: Introduction To Algorithms Üçüncü Baskı, THOMAS H. CORMEN
CHARLES E. LEISERSON RONALD L. RIVEST CLIFFORD STEIN, The MIT Press Massachusetts
Institute of Technology Cambridge, 2001
Yardımcı kaynak:
Referanslar:
Data Structures and algorithms in Java, Sixth Edition, GoodRich MT, Tamassia R, Goldwasser MH, Wiley, 2015

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik ders, Sınıfta rehberli uygulama (bireysel veya grup çalışma), Ev ödevi (ev
çalışması ve bilgisayar programlama )

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin derslerin %80 ine katılımı zorunludur. Daha önceden derse devam etmiş
öğrencilerin derse devamdan tamamen veya kısmen muafiyeti öğretim üyesinin yazılı izni
ile mümkündür

Değerlendirme Kriteri

5 adet öğrenme çıktımız ilgili alanlarda öğrencilere sınav soruları sorulmakta, ev ödevleri ve rehberli çalışmalarda da ilgili çalışmaları hakkında değerlendirmelerde
bulunulmaktadır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Geç teslim edilen ödevler kabul edilmez.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

zerrin@cs.deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Dönem başında anons edilmektedir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Uygulama 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 5 10 50
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 164

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.154
ÖK.254
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.5554