DERS ADI

: MUKAVEMET

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAK 2029 MUKAVEMET ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Makina Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT YUSUF ARMAN

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin ana amacı, öğrenciye verilen bir mekanik problemi basit ve mantıksal olarak analiz etme ve mekaniğin temel prensiplerini kullanarak çözebilme becerisi kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İç ve dış kuvvet kavramlarını karşılaştırabilme.
2   Gerilme ve şekil değiştirme ilişkilerini açıklayabilme.
3   Eksenel yükleme, eğilme, burulma ve kesmede gerilmeleri hesaplayabilme.
4   Gerilme dönüşüm bağıntılarını kullanabilme.
5   Genel yükleme durumunda meydana gelen gerilmeleri irdeleyebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş, iç kuvvetler ve gerilmeler, normal gerilme, kayma gerilmesi ve yatak gerilmesi.
2 Bir eğik düzlem üzerindeki gerilme, gerilme bileşenleri, kırılma ve emniyet gerilmeleri, emniyet katsayısı.
3 Eksenel yüklemede gerilme ve şekil değiştirme, gerilme şekil değiştirme diyagramı, Hooke kanunu.
4 Hiperstatik problemler, süperpozisyon prensibi, ısıl gerilmeler.
5 Millerde burulma ve kayma gerilmeleri.
6 Burulmada dönme açısı, burulmada hiperstatik problemler.
7 1. Arasınav
8 Kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları.
9 Kirişlerin eğilmesi, kirişlerde eğilme gerilmeleri.
10 Düşey yüklü kirişler, kayma akımı ve kayma gerilmeleri.
11 Gerilme dönüşümü, düzlem gerilmenin dönüşümü, asal gerilmeler ve maksimum kayma gerilmesi.
12 Gerilme dönüşümü, Mohr çemberi.
13 2. Arasınav
14 Genel yükleme durumu.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana Kaynak: Beer F.P., Johnston E.R. DeWollf J:T, Mazurek D.F, Mechanics of Materials.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. Yusuf ARMAN
Tel : 0 232 3019242
GSM : 0 505 7690311
e-posta : yusuf.arman@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 2 12 24
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 114

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.14334
ÖK.24334
ÖK.35334
ÖK.45334
ÖK.54334