DERS ADI

: DİNAMİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAK 2009 DİNAMİK ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Makina Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT OKAN ÖZDEMİR

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

Dinamik ile ilgili temel kavramları tanımlama, Newton mekaniği ve matematik ilkelerini mühendislikteki hareketli sistemlerin uygulamalarında kullanabilme becerisi kazandırma, kuvvetlerin etkisi altındaki katı cisimleri içeren mühendislik problemlerinin matematik modelini kurma ve çözüm için mantıklı, sıralı ve sistematik bir yaklaşım geliştirme, dinamik olayları modelin çözümünden yararlanarak doğru şekilde yorumlama.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dinamikte yer alan temel fiziksel ve matematiksel kavramlar ile Newton ilkelerini tanımlayabilme.
2   Farklı koordinat sistemlerinde parçacık hareketinin kinematiğini yorumlayabilme.
3   Parçacığın bağıl hareketine ait problemleri çözebilme.
4   Parçacığın kinetiğine ait farklı yöntemleri problem çözümü ile ilişkilendirebilme.
5   Rijit cisimlerin düzlemsel kinematiğini hareketli eksen takımlarını kullanarak değerlendirebilme.
6   Parçacık ve rijit cisme ait kazanılan bilgileri kullanarak rijit cisimlerin düzlemsel kinetiği ile ilgili çözüm yollarını saptayabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mekaniğin Tanımı, Temel Kavramlar, Newton Kanunları, Birimler
2 Doğrusal Hareket, İki Boyutlu Eğrisel Hareket
3 Kartezyen Koordinatlar, Doğal Koordinatlar
4 Polar Koordinatlar
5 Ötelenen Eksenlere Göre Bağıl Hareket, Birbirine Bağlanmış Parçacıkların Zorlanmış Hareketi
6 Newton'un İkinci kanunu. Doğrusal Hareket- Eğrisel Hareket
7 1. Ara Sınav
8 İş - Enerji Prensibi
9 İmpuls - Momentum Yöntemi
10 Çarpışma
11 Rijit Cismin Kinematiği - Dönme, Mutlak Hareket, Ani Dönme Merkezi
12 2. Ara Sınav
13 Rijit Cismin Kinematiği Dönme, Mutlak Hareket, Ani Dönme Merkezi
14 Ötelenen ve Dönen Eksenlere Göre Bağıl Hareket
15 Final
16 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Engineering Mechanics: Dynamics, J.L. Meriam, L.G. Kraige, 6th Edition, Wiley Publications, 2007.
Yardımcı kaynaklar: Engineering Mechanics: Dynamics, R. C. Hibbeler, 12th Edition, Pearson Prentice Hall Publications, 2010.
Vector Mechanics for Engineers: Dynamics, F. P. Beer, E. R. Johnston, JR., P. J. Cornwell, 9th Edition, McGraw Hill Publications, 2010.
Diğer ders materyalleri: Ders Notları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı sunum şeklinde yapılacak, her konu bitiminde konu ile ilgili örnekler tahtada çözülecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

bulent.icten@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 2 12 24
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Vize Sınavı 2 2 4
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 114

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.154445
ÖK.255445
ÖK.354445
ÖK.444344
ÖK.554334
ÖK.654334