DERS ADI

: SOSYAL POLİTİKA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2054 SOSYAL POLİTİKA SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT HATİCE ŞEBNEM SEÇER

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sosyal politikanın kavramsal ve kuramsal olarak değerlendirilmesi ve ilgi alanına giren temel konularda bilgi aktarımında bulunmaktır. Bu ders ile öğrencilerin bir ülke sosyal politikasının önemi ve işlevleri konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sosyal politika kavramını, taraflarını ve işlevlerini tanımlayabilir
2   Sosyal politika alanına dahil olan temel konuları tanımlayabilir
3   Sosyal politikanın alt alanlarının birbiriyle ilişkisini analiz edebilir
4   Sosyal politikanın genel olarak dünyada ve Türkiye deki gelişimini betimleyebilir
5   Güncel sosyal politika konularını takip edebilir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Temel Kavramların Açıklanması (Sosyal politika, sosyal politikanın tarafları)
2 Sosyal Politikanın Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi
3 Türkiye de Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi
4 Temel Sosyal Politika Alanlarının Değerlendirilmesi
5 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Gelişimi
6 Sosyal Güvenliğin Fonksiyonları
7 Yoksulluk ve Yoksulluğu Önleyici Politikalar
8 Gelir Dağılımı ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği
9 Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Düzeni
10 Çalışma Yaşamında Dezavantajlı Gruplar
11 Sosyal Dışlanma ve Önlenmesi
12 Sağlık Sistemi ve Sağlık Sisteminde Yeniden Yapılanma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Meryem KORAY; Sosyal Politika, İmge Kitabevi Yayınları, 2005.
Aysen Tokol/Yusuf Alper (Edt.); Sosyal Politika, Dora Basım Yayın, Bursa 2012.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Yetkili öğretim üyesinin ders yönlendirmesi, izlence takibi
Sınıf ile etkileşim

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç.Dr. H. Şebnem SEÇER Tel: 3010357 E-posta: sebnem.secer@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 15:30-16:30 Çarşamba 15:30-16:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 41

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.111152
ÖK.211152
ÖK.311152
ÖK.411152
ÖK.511152