DERS ADI

: FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2050 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR UĞUR MALAYOĞLU

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, fikir ürünleri ve fikir ürünlerinin korunması konusundaki bilgi açığını kapatacak, hangi fikir ürününün hangi yasal düzenlemeye göre korunacağı ve fikir ürünü sahiplerinin nasıl davranacağı konusunda bilgi vermektir

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   kri mülkiyet kavramı ve çeşitlerini anlamış,
2   Temel ilkeleri kavramış,
3   Hukuki düzenlemeler hakkında genel bilgi sahibi olmuş,
4   Fikir ve sanat eserleri kanunu hakkında bilgi sahibi olmuş,
5   Eser çeşitleri ve eser sahibi kavramlarını anlamış,
6   Eser dışındaki koruma yollarını anlamış,
7   Marka ve patent konularını kavramış,
8   Faydalı modeller, tasarımlar ve coğrafi işaretler konularında bilgili ve ticari unvan, ticari sır ve know-how konularını kavramış olmak,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Genel olarak fikri mülkiyet hukuku.
2 Temel ilkeler.
3 Fikri mülkiyet sisteminin ana unsurları.
4 Fikir ve sanat eserleri.
5 Manevi haklar.
6 Diğer haklar.
7 Markalar.
8 ARA SINAV.
9 Patentler.
10 Faydalı modeller-Tasarımlar.
11 Coğrafi işaretler.
12 Yeni bitki çeşitleri-Entegre devre topografyaları.
13 Sınai haklara ilişkin ortak hükümler.
14 Ticaret unvanları-işletme adları-Ticari sırlar- Know-how

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Sami KARAHAN, Cahit SULUK, Tahir SARAÇ, Temel NAL :Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara, 2009

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum+ara sınav

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

DErs kapsamında 1 ara sınav ve final sınavı yapılacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Vize ve sınav sorularınındersin öğrenim çıktıları (1-8) e göre değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam önemli ve devam %70 den az olmamalı

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Ofis Tel:0232 301 74 75.
Mail: ugur.malayoglu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı : 9:00-10:00
Perşembe : 13:00-14:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Örnek olay çalışması 2 2 4
Vize Sınavı 1 4 4
Final Sınavı 1 6 6
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 40

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.135231
ÖK.225212
ÖK.344322
ÖK.443323
ÖK.534423
ÖK.634322
ÖK.744333
ÖK.844442