DERS ADI

: DOĞAL AFETLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2049 DOĞAL AFETLER SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HASAN SÖZBİLİR

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Mühendislik öğrencilerini doğa afetleri konusunda bilinçlendirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Deprem, heyelan ve toprak kayması, volkan patlaması ve sel gibi doğa olaylarının nereden kaynaklandığını bilir.
2   Doğa olaylarının nasıl doğa afetine dönüştüğünü kavrar.
3   Mühendislik uygulamalarında doğa afeti riskini daima gözönünde tutar.
4   Doğa afetleri konusunda takım çalışması yapar ve bireysel sorumluluk üstlenir.
5   Doğa afetlerine insancıl ilgi duyar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Deprem; Deprem nedir ve nasıl oluşur Deprem dalgaları ve tsunami. Türkiye ve dünya deprem kuşakları. Deprem zararını azaltıcı önlemler.Deprem afetinin sosyo-ekonomik boyutları. Deprem afetine karşı mühendislerin sorumlulukları
2 Sel; Sel ve sellenme nedir. Sel afetinin nedenleri. Sel afetini azaltıcı önlemler. Türkiyede ki sel afetleri. Sel afetinin sosyo-ekonomik boyutları. Sel afetine karşı mühendisin sorumlulukları.
3 Aktif volkanlar ve volkan afeti; Volkanik faaliyetler. Aktif volkanlar. Volkan afeti. Volkanik afetlerden korunma. Volkan afetinin sosyo-ekonomik boyutları. Volkan afetine karşı mühendislerin sorumlulukları
4 Heyelan ve Toprak Kaymaları; Heyelan ve toprak kayması nedir. Heyelan ve toprak kaymalarını başlıca nedenleri. Heyelan ve toprak kaymalarını azaltıcı önlemler. Heyelanların sosyo-ekonomik boyutları. Heyelan ve toprak kaymalarına karşı mühendislerin sorumlulukları.
5 Toprak Erozyonu ve Çölleşme; Toprak oluşumu. Toprak profili. Toprak erozyonunu artıran etkenler. Toprak erozyonunun sosyo-ekonomik boyutları.
6 Takım ödev sunumu
7 Takım ödev sunumu
8 Takım ödev sunumu
9 Takım ödev sunumu
10 Takım ödev sunumu
11 Konu tekrarı
12 Vize

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Sipahioğlu Ş., 2009. Doğal afetler ve Türkiye. Seçin Yayıncılık, 472 sayfa, 4. Baskı.
Keys D., 2000. Catastrophe: An investigatin into origins of the modern world. Ballantine Publ., 520 sayfa, ISBN-10:0099409844
Coenreaads R., 2006. Natural disasters abd how we cope with them. Millenium House Pub., 576 sayfa, ISBN-10:1921209024

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1.Sunum
2.Takım çalışması ödevi

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenci gurupları (takımları) sözlü sunum yapar, sunum konusu kısa rapor olarak verilir, ikisi birlikte ödev notu olarak değerlendirilir. Vize ve final sınavı çoktan seçmeli testtir.

Değerlendirme Kriteri

Doğa afetleri konusundaki temel bilgiler çoktan seçmeli 20-30 test sorusu ile ölçülür. Sunum ve rapor alınarak doğa afeti bilgi ve bilinci artırılır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Takım çalışmasına katılmak esastır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ugur.inci@deu.edu.tr

02323117317

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba günleri, Saat: 13.00-15.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 11 2 22
Vize Sınavına Hazırlık 1 4 4
Final Sınavına Hazırlık 1 6 6
Sunum Hazırlama 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 4 4
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.15
ÖK.2444
ÖK.335
ÖK.454
ÖK.523