DERS ADI

: TÜRKİYE'NİN JEO.MİRAS JEOTUR.JEOPARK POT.VE KORUNMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2048 TÜRKİYE'NİN JEO.MİRAS JEOTUR.JEOPARK POT.VE KORUNMASI SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜLYA İNANER

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Türkiye doğal ve kültürel güzellikler açısından çok şanslı bir ülkedir. Tüm dünyada turizm anlayışı değişmektedir. İnsanlar doğal güzelliklerini korumak ve onları gelecek nesillere aktarmak için jeolojik miras, jeoturizm ve jeopark alanlarını belirlemektedir. Ülkemize ve öğrencilerimize yeni ufuklar ve iş olanakları açılmaktadır. Jeolojide yeni olan bu kavramları tanıtmak ve sahip olduğumuz dogal ve kültürel değerlerimizi değerlendirme yolları dersin amacıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Jeolojik miras kavramını tanımlayabilir.
2   Jeolojik koruma alanlarını belirleyebilir.
3   Jeoturizm rotalarını oluşturabilir.
4   Jeopark alanlarını belirleyebilir.
5   Jeopark alanlarını önerebilir ve yapılandırabilir.
6   Jeolojik miras ve eğitim ilişkisini özetleyebilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Jeolojik Miras nedir Jeolojik Miras ile ilgili kavramlar.
2 Jeolojik Miras ile ilgili yurtdışı ve yurtiçi kurumlar.
3 Jeolojik Miras listelerinin önerilmesi ve hazırlanması.
4 Jeolojik Mirasımızı niçin ve nasıl korumalıyız
5 Jeolojik sitlerin lokal, bölgesel ve uluslararası önemleri.
6 Jeolojik Miras listesinde bulunabilecek yerler ve bazı örnekler. Volcanik, metamorfik ve sedimanter petroloji, yapılar ve dokular, olaylar ve bölgeler
7 Jeolojik Miras listesinde bulunabilecek yerler ve bazı örnekler. Mineralojik-Ekonomik
8 Jeolojik Miras listesinde bulunabilecek yerler ve bazı örnekler. Yapısal, jeomorfolojik şekiller, Karasal veya okyanusal ölçekte jeolojik özellikler, antik maden ocakları
9 Jeolojik Mirasın korunması ile ilgili kanunlar
10 Jeoloji ve Arkeoloji, Jeoloji ve Turizm
11 Jeolojik Miras ve Eğitimin önemi
12 Türkiye nin jeolojik miras listesinin, jeoturizm kapasitesini ve jeopark alanlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi için yapılması gerekenler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana Kaynak:
Kazancı N. (2010) Jeolojik koruma, kavram ve terimler. TMMOB JMO yayını, Ankara, 60s.

Barrattino, D., Wimbledon, W.A.P. & Gallego, E. 1999. Geological Heritage: Its
conservation and Managament. Instituto Technologico GeoMinero de Espana, 212p, Spain
Burek, V. C., 2008. The history of geoconservation: Special Publication No 300
Geologycal Society of London, 312p. London

Yardımcı Kaynaklar:
Gray, M. 200. Geodiversity. Valuing and conserving abiotic nature. Wiley UK.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders sunumu, ödev

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenme çıktıları vize, ödev ve final sınavı ile değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam dikkate alınacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hulya.inaner@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 9.00-11.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Ödev Hazırlama 1 24 24
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 52

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.15555
ÖK.25555
ÖK.35555
ÖK.45555
ÖK.55555
ÖK.65555