DERS ADI

: İŞ KANUNU VE UYGULAMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2043 İŞ KANUNU VE UYGULAMASI SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MURTEZA AYDEMİR

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Bireysel ve toplu iş hukuku alanındaki temel kavramlar olan, işçi, çırak, stajyer, işveren, işveren vekili, alt işveren, işyeri, işletme, iş sözleşmesi ve türleri, çalışma süreleri, dinlenme süreleri, fesih, tazminatlar gibi kavram ve konular hakkındaki bilgilerin uygulamada kullanılmalarını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İşçi ve işveren kavramlarını somut olay çözümleri ile irdelemek
2   Çalışma hayatında işçi ya da işveren olarak sahip olunacak hak ve borçlara ilişkin yargı kararlarını analiz etmek
3   İş Kanunundan kaynaklanan tüm dava ve tazminat türlerine ilişkin olay çözümlerini analiz etmek
4   Bireysel iş ilişkileri kapsamında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları örneklere dayalı olarak analiz etmek
5   Kamuda çalışan işçilere ilişkin bilgileri uygulama ile ilişkilendirmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İşçi, işveren,alt işveren, işveren vekili, çırak, stajyer, işyeri, işletme kavramlarına ilişkin olay çözümü 4857 sayılı İş Kanunun kişi ve yer bakımından kapsamı
2 İş sözleşmesi kavramı ve iş sözleşmesi türlerine ilişkin somut olay çözümü 4857 sayılı İş Kanunu bakımından işçi işveren arasındaki iş ilişkisinin kurulması ve iş ilişkisinin türleri
3 İşçinin hak ve borçlarına ilişkin yargı kararlarının somut olaylarla incelenmesi İş sözleşmesinden kaynaklanan tarafların borçları
4 İşverenin hak ve borçlarına ilişkin yargı kararlarının somut olaylarla incelenmesi İş sözleşmesinden kaynaklanan tarafların borçları
5 Çalışma süreleri, fazla çalışma , fazla sürelerle çalışma, telafi çalışması, fazla çalışma ücreti, serbest zaman uygulmasına ilişkin yargı kararlarının incelenmesi Çalışma süreleri
6 Ara dinlenmesi, hafta tatili, genel tatiller, yıllık ücretli izin uygulamasına ilişkin somut olay çözümleri Dinlenme hakları
7 İşverenin işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamam yükümlülüğünün olaylarla incelenmesi İş sağlığı ve güvenliğini sağlama
8 İşverenin yasadan kaynaklanan sözleşme yapma zorunluğunun örnek olaylarla incelenmesi Akit yapma zaorunluluğu
9 Ara sınav
10 İş sözleşmesinin işveren tarafından ,ihbar önelli ve geçerli nedenle feshinde uygulnan yöntem ve sonuçlarının örnek yargı kararları ile incelenmesi İş güvencesi- iş szölşmesinin işveren tarafından feshi
11 İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedene dayalı olarak feshi ve feshin sonuçlarının örnek yargı kararlarıyla incelenmesi İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi
12 İşçinin işçi sözleşmesini feshi ve sonuçlarının örnek yargı kararları ile incelenmesi İş sözlşmesinin işçi tarafından feshi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İş Hukuku Dersleri, Prof.Dr.Nuri Çelik.
İş Hukuku ve Uygulması, Prof.Dr. Fevzi Demir
Son Değişikliklerle Açıklamalı- İçtihatlı 4857 Sayılı İş Kanunu, Prof.Dr. Savaş Taşkent

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Pratik sözel anlatım, görsel sunu, örnek yargı kararlarının çözümü inlcenmesi,

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, sorulara verilen cevapların İş Kanunu bakımından uygunluğunun denetlenmesi

Değerlendirme Kriteri

Verilen cevapların, yapılan değerlendirme ve yorumların İş Kanununa uygunluğu

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

E-Posta: murteza.aydemir@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi- 15:00-17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Uygulama 0
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (Ders materyallerinin, makalelerin okunması vb)
Vize sınavına hazırlık 3 2 6
Final sınavına hazırlık 1 5 5
Vize Sınavı 1 3 3
Ara Sınav 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 45

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.12
ÖK.24
ÖK.33
ÖK.43
ÖK.53