DERS ADI

: BÜTÜNLEŞİK KIYI YÖNETİMİ, TÜRKİYEDE LİMAN YÖNETİMİ VE DEVLETLERARASI PROGRAMLAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2041 BÜTÜNLEŞİK KIYI YÖNETİMİ, TÜRKİYEDE LİMAN YÖNETİMİ VE DEVLETLERARASI PROGRAMLAR SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SELÇUK NAS

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Kıyı kavramı ve kıyı alanı , Kıyı Alanları Yönetiminin Genel Hedefleri Kıyılarla İlgili Hukuksal Çerçeve hakkında kapsamlı bilgi ile donatmaktır. Bu bilgi onların görevlerini başarmaları için gerekli uygun kararları vermelerinde yardımcı olacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kıyı kavramı ve kıyı alanı hakkında bilgi
2   Kıyı Alanları Yönetiminin Genel Hedefleri hakkında bilgi
3   Kıyılarla İlgili Hukuksal Çerçeve hakkında bilgi
4   Türkiye de Kıyı Mevzuatı konusunda kavrayış
5   Kıyı alanları planlaması konusunda kavrayış

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kıyı Kavramı ve Kıyı alanı tanımı
2 Kıyı kenar çizgisinin ve sınırların belirlenmesi
3 Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetiminin Genel Hedefleri
4 Kıyı Yapılarının Çevresel Etkileri
5 Planlama İlkeleri - Kullanım İlkeleri
6 Kıyı Yapılarının Çevresel Etkileri
7 Vize
8 Havza Yönetimi İle Kıyı Alanları Yönetimi
9 Toplam Kıyı Alanları Yönetiminin Temel Esasları
10 Kıyılarla İlgili Hukuksal Çerçeve
11 Türkiye de Kıyı Mevzuatı
12 Akdeniz in Kıyı Bölgeleri Yönetim Protokolü ve Türkiye

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ertuğrul Doğan Türkiye'de Kıyı Alanları Yönetimi ve Yapılaşması

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Literatür tarama, sunumlar, vaka çalışmaları, bilgisayar destekli öğrenim.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Kıyı alanları konularında lisans düzeyinde bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olma, araştırma, inceleme, yorumlama, sözlü ve yazılı ifade, buluşçuluk, yaratıcılık ve girişimcilik becerileri ve yetkinlikleri değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Katılımcı ve öğrenci odaklı bir eğitim sistemi

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0 232 301 88 03 snas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba 10 00 11 00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 12 2 24
vize sınavına hazırlık 1 6 6
final sınavına hazırlık 1 8 8
sunum hazırlama 1 10 10
vize 1 1 1
final 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.14
ÖK.23
ÖK.32
ÖK.444
ÖK.52