DERS ADI

: MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2037 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT BAYRAM KAHRAMAN

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Mühendislik ekonomisi kararları, maliyet, kar maksimizasyonu, eşdeğerlik kavramlarının öğretilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mühendislik Ekonomisi Kararları
2   Maliyet kavramları
3   Kar maksimizasyonu
4   Ekonomik Eşdeğerlik
5   Enflasyon ve eskalasyon

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mühendislik Ekonomisi Kavramı
2 Mühendislik Ekonomisi Kararları
3 Üretim Giderleri ve Maliyet
4 Üretim Giderleri ve Maliyet
5 Maliyetler
6 Amortismanlar
7 Amortisman Hesabı
9 Kar Maksimizasyonu
10 Kar Maksimizasyonu
11 Faiz ve Eşdeğerlik
12 Faiz Hesapları
13 Enflasyon ve Eskalasyon

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Eğitim notları

Yardımcı kaynaklar:

1. PARK, C. S., 2002, Contemporary Engineering Economics , Third Edition, Prentice Hall, New Jersey.

2. NEWNAN, D. G., 1988, Enginering Economic Analysis , Third Edition, Engineering Press, inc., San Jose, California.

3. RIGGS, J. L., WEST, T., M., 1986, Engineering Economics , Third Edition, McGraw-Hill, Inc., USA.

4. OKKA, O., 2003, Mühendislik Ekonomisine Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum + Sınıf içi tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

bayram.kahraman@deu.edu.tr, Tel:0 232 301 75 21

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı, Cuma; 10:30-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 2 26
Final sınavına hazırlık 1 4 4
Diğer kısa sınavlara hazırlık 1 1 1
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 1 13
Vize sınavına hazırlık 1 3 3
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 51

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1543433
ÖK.2244111
ÖK.32111
ÖK.42111
ÖK.53322