DERS ADI

: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2031 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ŞENOL SÖNMEZ

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Dersi seçen Endüstri Mühendisliği öğrencilerine, ilerideki iş hayatlarında İnsan Kaynakları Yönetimi çerçevesinde kendilerinden beklenilecek başlıca sorumluluklar hakkında bilinç yaratmak ve Endüstri Mühendisliği ile İnsan Kaynakları Yönetimi nin ortak ilgi alanlarına giren konularda İnsan Kaynakları Yönetimi perspektifini ve uygulama yöntemlerini aktarmak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İnsan Kaynakları Yönetimi tanımı ve yöneticilerin İK sorumlulukları (Bilgi)
2   İş analizleri ve iş tanımları (Bilgi)
3   İnsan Kaynakları Planlaması (Uygulama)
4   Aday toplama (Bilgi)
5   Seçme ve Yerleştirme ve testler (Anlama)
6   Eğitim gereksinim tespiti (Anlama)
7   Performans Değerlendirme (Bilgi)
8   Kariyer Geliştirme (Bilgi)
9   Ücretlendirme ve Sosyal Haklar (Anlama)

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış
2 Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
3 İnsan Kaynaklarının Stratejik Rol ve Önemi
4 İnsan Kaynakları Planlaması
5 İş Analizi
6 Personel İşe Alma, Seçme ve Yerleştirme
7 Ara sınavlar
8 Ara sınavlar
9 Eğitim ve Geliştirme
10 Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirmesi
11 Kariyer Yönetimi
12 Ücretlendirme Yönetimi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Gary Dessler (2011), Human Resource Management (İnsan Kaynakları Yönetimi), 12.B, ders kitabı, Pearson Yayınları, ISBN: 9781408279083, veya Gary Dessler (2008), Human Resource Management (İnsan Kaynakları Yönetimi), Uluslararası B, 11.B., ders kitabı, Pearson Yayınları, ISBN: 9780138142735 veya 10., veya 9., veya 8. Uluslararası Baskılar. Kaynağa aşağıdaki linkden de ulaşmak mümkündür: http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/detail.asp item=100000000426617

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders anlatma
2. Sınıf içi tartışma
3. Grup çalışması ve sunum

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Bilgiler Ara sınav ve final sınavı ile ölçülecektir. Uygulama ve anlamaya yönelik öğrenme çıktıları ise Ödev/Sunum/Sınıf İçi Tartışma ile ölçülecektir.

Değerlendirme Kriteri

Bilgiler Ara sınav ve final sınavı ile ölçülecektir. Uygulama ve anlamaya yönelik öğrenme çıktıları ise Ödev/Sunum/Sınıf İçi Tartışma ile ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü kopyacılık eylemi disiplin soruşturması açılması ile sonuçlandırılacaktır.
3. Öğrencilerin sınıf içi tartışmalara aktif olarak katılmaları beklenmektedir.
4. Öğrencilerin derse zamanında gelmeleri beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

E-posta: senol.sonmez@deu.edu.tr
İş: DEU Tınaztepe Kampüsü İşletme Fakültesi K:3 Bo:219 Kaynaklar Buca 35390 İzmir

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma, 11:35-12:40, DEU İşletme Fak. K:3 No: 219

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Sunum Hazırlama 2 2 4
Ödev Hazırlama 1 4 4
Vize Sınavı 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 54

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1355343
ÖK.2435534
ÖK.3432413
ÖK.4224321
ÖK.5234311
ÖK.6433335
ÖK.7425523
ÖK.8323314
ÖK.9213131