DERS ADI

: HALKLA İLİŞKİLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2030 HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÜZİN ALSOY

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Halk ve İlişki kavramlarının daha iyi anlaşılmasını ve algılanmasını sağlamak,
Birey-birey, birey-toplum ilişkisini tanımlayarak iletişimin bireyler arası ve kurumlar arasındaki önemini vurgulamak, Kamuoyu bilincini geliştirmek.
Halkla İlişkilerin davranış bilimi ile benzerliklerini anlamak ve kavramak.
Şirket tanıtımlarında hedef kitleyi doğru belirleyebilmek ve etkilemek,

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Halkla İlişkilerin kavram ve amaçlarını tanımlayabilmek,
2   Davranış bilimleri (sosyoloji, psikoloji ) ile Hakla İlişkilerin etkileşimlerini anlayabilmek,
3   Etkin kişilerarası iletişim becerilerini sergileme,
4   İkna yeteneğinin birey ve kurum içinde oluşumunun bilinmesi ve yorumlanması
5   Kamusal hayatta (hedef kitle) karşılaşılan sosyal problemlere çözüm üretebilmek
6   Şirket tanıtımlarında 5N 1K nın önemini kavrayarak, uygulayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Halkla İlişkilerin Tanımı ve nitelikleri
2 Halkla İlişkilerin Reklam-Pazarlama ve Propaganda İlişkileri
3 Kamuoyu ve Kitlesel İletişim
4 Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi
5 Davranış bilimleri ile Halkla İlişkilerin Etkileşimleri
6 İletişimin kavram ve çeşitliliklerinin birey-toplum üzerindeki etkileri
7 Ara sınav
8 İşletmelerde iç ve dış organizasyonlar nasıl yapılmalıdır.
9 Kurumsal iletişimde kullanılan yöntem ve araçların tanıtımı
10 Şirket tanıtımlarında kampanya nasıl hazırlanmalıdır.
11 Halkla İlişkiler tanıtımında kamuoyunu etkileme yöntemleri
12 Kampanyanın grup çalışmaları ile uygulama yapılması ve kamuoyu değerlendirmesi
13 Ödev Sunumları
14 Ödevlerin Sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sözlü ve görsel ders sunumu, tartışma, sorun çözümleme yöntemleri.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenci performansları yıl içi ve final sınavları ile ( ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3,ÖÇ4,ÖÇ5) ve ödev ile kazanılan bilgilerle değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr.Göv. Güzin Alsoy

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 5 5
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ödev sunumu 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 62

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.14
ÖK.24
ÖK.35
ÖK.44
ÖK.55
ÖK.64