DERS ADI

: AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİNDE BÜTÜNLEŞİK ÇEVRE POLİTİKASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2026 AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİNDE BÜTÜNLEŞİK ÇEVRE POLİTİKASI SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT İBRAHİM GÜRAY YONTAR

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Avrupa Konseyi ülkesi olan Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen bir ülke olarak, çevre mevzuatını Avrupa Birliği ile uyumlaştırmak için yaptığı çalışmalar, mevzuat öncelikleri ve Avrupa Birliği durum raporlarında Türkiye'nin konumunu ve başarı değerlendirmesinin yapılması hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Avrupa Birliğinde ve Avrupa Konseyinde Çevre Yönetimi ve Bütünleşik Çevre Politikalarının temel felsefesini bilmek
2   AB müktesebatına uyum çalışmalarına ilişkin çevre mevzuatını ve idari sorumlulukları öğrenmek
3   Uluslararası örgütlerin politik , ekonomik ve kültürel etkilerini öğrenmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Globalleşme ve Çevre Korumacı Yaklaşımlar
2 Uluslararası Örgütler ve Çevre Faaliyetleri
3 AGİT Süreci ve Çevre
4 Avrupa Birliği Kurucu Antlaşmalarında Çevre
5 Avrupa Birliği Çevre Politikası Teknik Araçlar
6 Avrupa Çevre Ajansı
7 Avrupa Birliği Çevre Politikası Mali Araçlar
8 Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Alma Süreçlerine Halkın Katılımı ve Yargıya Başvurma Sözleşmesi (Aarhus)
9 Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımı ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi
10 İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü Sonrası Yükümlülükler
11 Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona)
12 AB Su Çerçeve Direktifi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Zerrin Toprak (2003); Çevre Yönetimi ve Politikası, Birleşik Yayınları İzmir.
İlgili ulusal ve uluslararası mevzuat metinleri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak.lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders kitabını edinmek
Derslerin en az %70'ine katılmak.
Derse zamanında gelmek ve bütün sınıf içi faaliyetlere katılmak

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gokhan.tenikler@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Randevu koşulu ile her zaman görüşmek mümkündür.
Ayrıca e-mail yoluyla iletişim kurulabilir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 58

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.15554
ÖK.2454
ÖK.3544