DERS ADI

: ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLU

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2016 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLU SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYŞEGÜL PALA

Dersi Alan Birimler

Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Çevre mühendisliği dışındaki diğer mühendislik dallarının çevreye daha duyarlı faaliyetler gösterebilmesi için düzenleyici ve önleyici çalışmalar öğrencilere aktarılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yerel ve küresel çevre sorunları
2   Karbon, azot, fosfor, kükürt ve hidrolojik çevrimler
3   Evsel ve endüstriyel atıklar
4   Hava, su kirliliği
5   Toprak ve gürültü kirliliği
6   Tehlikeli atıklar

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse giriş İnsanın çevre üzerindeki etkisi, ekolojik kavramlar
2 Çevre ahlakı Çevre ahlakı ve çevreye saygı.
3 Türkiye'de ve Dünya'da çevre bilinci Küresel çevre sorunları, Türkiye'nin çevre sorunları, çevre felaketleri, yaşam kalitesi ve çevre.
4 Kirlilik kaynakları Evsel atıklar, endüstriyel atıklar, tarımsal atıklar.
5 Çevresel sorunlar Nüfus artışı, hava kirlenmesi.
6 Çevresel sorunlar Toprak kirlenmesi, ses kirlenmesi, görüntü kirlenmesi.
7 Çevresel sorunlar Kentleşme, yeşil alan kaybı, erozyon.
8 Çevresel sorunlar Madencilik, enerji, turizm ve çevre.
9 Çevre kirliliği ve kontrolü Çevre hukuku, çevresel etki değerlendirme.
10 Vize Vize sınavı.
11 Çevre kirliliği ve kontrolü Hava kirliliği kontrolü, su kirliliği kontrolü.
12 Çevre kirliliği ve kontrolü Katı atıkların uzaklaştırılması, tehlikeli atıkların uzaklaştırılması.
13 Halkın duyarlılığı Çevre kirliliğine karşı halkın duyarlılığı.
14 Çevre kirliliği ve kontrolünde görev ve sorumluluklar. Merkezi ve yerel yönetimler, bilimsel kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar.
15 Final Final sınavı.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Türkman , A. (2000) : Yaşanabilir Bir çevre için, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
Miller, T. (1999) Enviromental Science Sustaining The Earth. Wadsworth Publishing Company.
Masters , G. & Ela , W. (2008) Environmental Engineering and Science.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Öğrencilerin takım olarak yaptıkları ödevler, sözlü sunumlar.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Test usulü vize ve final sınavı yapılmaktadır. Öğrencilere belli bir konuda ayrıntılı bilgi edinebilmeleri için takım çalışması şeklinde ödev verilmektedir.

Değerlendirme Kriteri

Sınıf içi derse katılım ve ödevlerin zamanında teslimi ve bağıl not sistemine göre geçerli bir not almaları.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Rutin bir döngüde olmayan örneksel anlatım. Gerçek çevresel olaylarla desteklenen pekiştirici yaklaşımlar.

Ders değerlendirme kriterlerinde belirtilmiş olan sınavlara girilmesi, ödevin teslim edilip geçer not alınması.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

E-Posta: aysegul.pala@deu.edu.tr
Tel: 232 301 7096

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Her Çarşamba: 15:30 - 16:30 arası.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 60

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1313155
ÖK.2514355
ÖK.3513555
ÖK.4414455
ÖK.5413355
ÖK.6513355