DERS ADI

: GENÇ GİRİŞİMCİLİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2012 GENÇ GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÜZİN ALSOY

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Girişimcilik konusundaki temel kavram ve konuları öğrenerek, öğrencilerin bu konulardaki kavram, teori, model ve uygulamaları içselleştirmesini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Girişimciliğin anlam ve önemini bilir.
2   Girişimcilik kavrayış yeteneklerini geliştirir.
3   İş planı geliştirerek girişimcilik uygulamalarına aktarma becerileri kazanır.
4   İşletme problemlerine yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirme becerisi geliştirir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Uygulamada girişimcilik ve girişimcilerin genel özellikleri
2 İş fikri ve iş fikri geliştirme yöntemleri
3 Yaratıcılık ve yenilik kavram ve uygulamaları
4 İş fikirlerinin analizi
5 İş planı kavramı
6 Pazarlama araştırmaları ve Pazarlama Planlanması
7 Üretim ve Finansal Planlama
8 Ara sınav
9 İş planı atölye çalışmaları; Pazarlama planı
10 İş planı atölye çalışmaları; Üretim planı
11 İş planı atölye çalışmaları; Finansal planı
12 İş planı atölye çalışmaları; Yönetim planı
13 İş planının yazımı ve değerlendirilmesi
14 Ödevlerin Sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. "Girişimcilik" Mehmet Marangoz, Beta.2012
2. "Girişimcinin El Kitabı" Richard Luece, T.İş Bankası Kültür Yayınları 2010
3 ."Girişimciler için Kolay ve Hızlı İŞ PLANI Hazırlama" Tufan Karaca

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

İnteraktif sınıf ortamı, Vaka ve atölye çalışmaları.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenme çıktıları, yıliçi ara sınav, verilen ödevler ve final sınavları ile değerlendirilecektiir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç Dr. Engin ÖZGÜL engin.ozgul@deu.edu.tr
Öğretim Görevlisi Güzin ALSOY guzin.alsoy@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı ve uygulama 12 2 24
Vize Sınavına hazırlık 1 1 1
Final sınavına hazırlık 1 1 1
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 12 1 12
Ödev hazırlama 1 8 8
Sunum 1 4 4
Sunum hazırlama 1 8 8
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 60

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.15
ÖK.24
ÖK.35
ÖK.45