DERS ADI

: İŞ GÜVENLİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2010 İŞ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT KERİM KÜÇÜK

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Mühendislik Uygulama Sürecinde karşılaşılan tehlikelere bağlı olarak yaşanabilecek kaza ve meslek hastalıkları ile bunlara karşı alınması gereken önlemler, uygulanacak yöntem ve mühendislik tedbirleri ile yasal zorunluluklar ve sorumluluklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tehlikeleri Tanımlamak
2   Ortaya çıkabilecek Tehlikeli Durum ve Tehlikeli Hareketleri Analiz etmek
3   Kazalar ve Meslek Hastalıkları Tanımları, Yasal Zorunluluklar
4   İşyerlerinde uygulanacak Mühendislik Önlemlerine Karar vermek
5   Alınan önlemlerin hayata geçmesi amacıyla kontrol mekanizmaları geliştirmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanışma ve İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı, Uygulamaları, Mühendislikte Önemi ve Sorumluluklar
2 Çalışma Yaşamı Yasaları, Anayasanın İş Yaşamına ilişkin Maddeleri, Borçlar Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş kanunu
3 Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği,
4 Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışanların mesleki ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Zorunlulukları
5 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çağdaş Yaklaşımlar
6 Risk Değerlendirmesi
7 Risk Değerlendirmesi Uygulamaları
8 VİZE
9 Etiketleme ve Kilitleme
10 İş Güvenliğinde İzinler
11 Yangın ve Önlemler
12 Endüstriyel Hijyen
13 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri
14 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
- Ders Notları ve sunumlar (dijital ortamda DEBİS üzerinden öğrencilere gönderilmektedir)

Yardımcı kaynaklar:
1- www.bilgit.com

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik Ders Sunumu + Sınıf İçi Uygulamalar

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

VİZE % 50 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3)
FİNAL % 50 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ4, ÖÇ5)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

kerim.kucuk@deu.edu.tr
Tel : 0 232 301 75 38

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 10.30-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 4 4
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Final Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 53

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1555555
ÖK.2555555
ÖK.3555555
ÖK.4555555
ÖK.5555555