DERS ADI

: AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL POLİTİKA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2009 AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL POLİTİKA SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT BARIŞ SEÇER

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sosyal politika olgusunu Avrupa Birliği açısından irdelemek ve bu bağlamda öğrencilere Avrupa Birliğinde Sosyal Politika sürecini açıklama becerisini kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sosyal politika olgusunun gelişimini değerlendirmek
2   Avrupa Birliği nin gelişimini değerlendirmek
3   Sosyal politika ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiyi saptamak
4   Avrupa Birliğinde sosyal politika gelişmelerini takip etmek
5   Avrupa Birliğinde sosyal sorunları analiz etmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sosyal Politikaya Giriş 1: Tanım, Sosyal Sorunlar
2 Sosyal Politikaya Giriş 2: Sosyal Devlet, Dar ve Geniş Anlamda Sosyal Politika
3 Avrupa Birliği: Tarihçesi, Kurumları 1
4 Avurpa Birliği: Tarihçesi, Kurumları 2
5 Avrupa Birliğinde Sosyal Politikaya Giriş
6 Avrupa Birliğinde Sosyal Ortaklar
7 Avrupa Toplulukları ve Sosyal Politikaya Genel Yaklaşım 1
8 Avrupa Toplulukları ve Sosyal Politikaya Genel Yaklaşım 2
9 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ve Sosyal Politika
10 Avrupa (Ekonomik) Topluluğu ve Sosyal Politika: Roma Antlaşmasından Avrupa Tek Senedine kadar olan dönem
11 Avrupa (Ekonomik) Topluluğu ve Sosyal Politika: Avrupa Tek Senedinden Avrupa Birliği Antlaşmasına Değin Sosyal Politika
12 Avrupa (Ekonomik) Topluluğu ve Sosyal Politika: Avrupa Birliği Antlaşmasından Amsterdam, Nis ve Lizbon Antlaşmalarına Değin Sosyal Politika

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Mesut GÜLMEZ, Avrupa Birliği ve Sosyal Politika, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 2008.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Öğretim üyesi sunumları

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tüm öğrenme çıktıları yarıyıl içi sınavı, yarıyıl sonu sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd.Doç.Dr. Barış SEÇER
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü (Oda No:623)
Dokuzçeşmeler Yerleşkesi/Buca
Tel: 420 41 80 -10429
E-posta: baris.secer@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 10:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 54

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.111152
ÖK.211152
ÖK.311152
ÖK.411152
ÖK.511152