DERS ADI

: EKONOMİK KÜRESELLEŞME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2008 EKONOMİK KÜRESELLEŞME SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT TİMUÇİN YALÇINKAYA

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Öğrencilerin, küreselleşme olgusunun felsefi temellerine dayalı olarak çok boyutlu, disiplinler-arası bir perspektifte, küreselleşmenin ekonomik boyutunu açıklayan teorik yaklaşımları ve küresel ekonomik süreci öğrenmelerini ve değerlendirmelerini sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Küreselleşme kavramının tanımını ve benzer süreçlerle olan farklarını öğrenebilme ve değerlendirebilme.
2   Küreselleşme sürecinin tarihsel gelişimini öğrenebilme ve açıklayabilme.
3   Küresel kapitalizmin işleyiş ilkelerini ve yöntemlerini öğrenebilme ve açıklayabilme.
4   Küresel ticaret sistemini ve Dünya Ticaret Örgütü nü öğrenebilme ve değerlendirebilme.
5   Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası nın küresel ekonomideki rolünü değerlendirebilme.
6   Ulus-ötesi şirketlerin küresel ekonomideki rolünü değerlendirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Küreselleşme Kavramının Tanımları
2 Küreselleşmenin Tarihsel Değerlendirmesi
3 Küreselleşmenin Teknolojik ve Kültürel Boyutları
4 Küreselleşmenin Politik Boyutu
5 Uluslararası Ekonomik İlişkiler
6 Küresel Ticaret
7 Küresel Büyüme ve İstihdam
8 Küresel Sermaye Hareketleri
9 Küresel Şirketler
10 Küresel Göç
11 Ara Sınav
12 Küresel Ekonomik Krizler
13 Küreselleşme ve Uluslararası Kuruluşlar
14 Küreselleşme ve Kalkınma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Manfred B. Steger, Küreselleşme.
Erinç Yeldan, Küreselleşme Kim İçin
Erinç Yeldan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi.
Jacques Adda, Ekonominin Küreselleşmesi.
George Ritzer, Toplumun McDonaldslaşması.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Önerilen kaynaklar ekseninde yapılacak teorik açıklamalar ve öğrencilerin yapacağı araştırmalarla yürütülecek tartışmalar...

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. Timuçin YALÇINKAYA
Dokuz Eylül Üniversitesi
İİBF İktisat Bölümü
timucin.yalcinkaya@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe 15:30-17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 2 26
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Yarıyıl Sonu Sınavına Hazırlık 1 8 8
Ara Sınava Hazırlık 1 6 6
Kitap Okuma 1 5 5
ara sınav 1 1 1
final sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 60

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1233455
ÖK.2233455
ÖK.3233454
ÖK.4232455
ÖK.5222455
ÖK.6232455