DERS ADI

: İNSAN İLİŞKİLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2004 İNSAN İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İHSAN BABAK

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Mesleki ve günlük yaşamda etkin bir birey olabilmek için; öğrencinin hem kendisini, hem de iletişim ve etkileşim içinde olacağı diğer bireyleri bilimsel bir yaklaşımla daha iyi tanıyabilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Farklı yönleriyle İnsanı bilimsel açıdan tanımak, insan ilişkilerinde bu bilgileri kulllanabilmek.
2   Sağlıklı insan ilişkileri kurabilmek için dikkat edilmesi gereken temel hususları bilmek, insan ilişkilerine analitik bakabilmeyi öğrenmek.
3   Davranışın insan ilişkilerindeki yerini ve önemini kavramak, psikolojik uyum ve savunma mekanizmaları ile bunların önemini anlamak.
4   Formel ya da informel sosyal yapılanmaların rolünü ve önemini anlamak.
5   Bu derste öğrenilen bilgileri ileride özellikle iş hayatında kullanabilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanışma, dersin tanıtılması, sınav ve Bologna süreci bilgisi
2 İnsan nedir Temel özellikleri Bugün nasıl bir dünya ve ülkede yaşıyoruz
3 İnsan ve sosyoloji bilimi; İnsan ve psikoloji bilimi; İnsan ve antropoloji bilimi
4 İnsan ve davranış, Doğrular, Yanlışlar, Normallik, Anormallik
5 Davranışın belirleyicileri ve davranış düzlemi
6 Davranışa karşı yaklaşım
7 İnsan ilişkilerinde sosyal kurumların yeri ve önemi
8 Sosyal kültürün insan ilişkilerine ve davranışa etkisi
9 İnsan ilişkilerinde kişilik
10 Psikolojik savunma ve uyum mekanizmaları
11 İnsan ilişkilerinde geçimsizlik
12 İş yaşamında insan ilişkileri; insan ilişkilerinde kalite
13 Sosyal aktivite organizasyonu I
14 Sosyal aktivite organizasyonu II

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Dersin ana kaynağı öğretim görevlisi tarafından hazırlanmış olan PPT sunum olmakla birlikte, aşağıda isimleri tek tek belirtilen yerel ve evrensel yazarların tüm
yapıtları da "kaynak" olarak önerilmektedir.
DOĞAN CÜCELOĞLU, ÜSTÜN DÖKMEN, ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI, ERDAL ATABEK, EMRE KONGAR, ACAR BALTAŞ, A.KADİR ÖZER, NURDOĞAN ARKIŞ, KAAN ARSLANOĞLU,
YANKI YAZGAN, ÖZGÜR BOLAT,
STEPHAN R.COVEY, D.HENRY CLOUD, HYRUM W.SMİTH, GARY CHAPMAN, SCOTT PECK, PETER M.SENGE, GEORGE SHİNN, JOHN MAXWELL

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik bir ders olduğu için örneklerle desteklenmiş anlatım şeklindedir.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesinin yanısıra;
Yıl içinde derse devam ve ilgi,
Dersin içeriği ile öğrenci arasındaki etkileşim,
Sömestr süresince ders ortamında ve ders dışı zamanlarda öğrencinin, dersin öğretim elemanı ve/veya diğer kişilerle ilişkilerine yönelik gözlemler,
"UYGULAMA" başlığı altında başarı notuna yansıtılır.

Değerlendirme Kriteri

Değerlendirmede objektifliğin payını arttırmak için sınav kağıtlarının değerlendirilmesi ağırlık taşıyacaktır. (%80)
Ayrıca öğretim elemanı tarafından, öğrencinin ders ile olan etkileşimi ve derse devam durumu da subjektif bir değerlendirme kriteri olarak kullanılacaktır. (%20)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersin özelliği gereği derse düzenli devam etmek ve katılım.
Bilgilenmek ve eğitilmek isteyen öğrencilere; başka amaçlarla bu dersi seçen öğrencilerin negatif enerji yüklemelerine olabildiğince fırsat vermemek.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İHSAN BABAK
ihsanbabak@mynet.com
ihsanbabak@hotmail.com
ihsan.babak@deu.edu.tr
0 532 498 56 87

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Dersin olduğu gün, ders aralarında....

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Sunum Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 40

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.115154
ÖK.235154
ÖK.315153
ÖK.424254
ÖK.515153