DERS ADI

: FELSEFEYE GİRİŞ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2002 FELSEFEYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, felsefe, sanat, din ve bilim ilişkisini farklı bağlamlarda incelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Felsefenin yöntemini ve farklı disiplinlerini kavrar.
2   Felsefe ve doğa bilimleri arasındaki ilişkiyi anlar.
3   Felsefe ve insan bilimleri arasındaki ilişkiyi anlar.
4   Felsefe ve mantık ilişkisini farklı boyutlarda analiz eder.
5   Felsefi perspektifi kendi çalışma alanına uygular.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: Felsefenin Temel Kavramları ve Alanları
2 Mantık: Felsefi Düşünmenin Yöntemi ve Temel Basamakları
3 Formel Mantık ve Diyalektik Mantık
4 Ontoloji/Metafizik
5 Epistemoloji
6 Etik/Ahlak
7 Etik/Ahlak
8 Arasınav
9 Estetik
10 İlkçağ Felsefesi - Doğa Felsefesi
11 Ortaçağ Felsefesi
12 Yeniçağ Felsefesi
13 Geç Dönem Modern Felsefe
14 Felsefede Çağdaş Tartışmalar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ahmet Cevizci, Felsefeye Giriş, İstanbul: Say Yayınları, 2012.
İoanna Kuçuradi, Etik, TFK Yayınları, Ankara, 1996.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, tartışma, soru-cevap ve problem çözme.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenci ara sınav ve bitirme sınavında sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saatine ve ödev teslimi ile ilgili belirtilen zamana uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

kurtul.gulenc@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe 13:30-15:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Vize Sınavına Hazırlık 1 3 3
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.143
ÖK.24
ÖK.33
ÖK.44
ÖK.55