DERS ADI

: MATEMATİK II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT 1010 MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 4

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ŞERİFE FAYDAOĞLU

Dersi Alan Birimler

Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği

Dersin Amacı

Analitik Geometri ve Analiz konularını anlamak, mesleki alanlarda etkin bir şekilde kullanabilmeyi sağlamaktır. Analitik düşünce yapısı kazandırılarak, matematiğin önemini ve amacını göstermektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Koordinat sistemlerini ve konik kesitleri tanıyarak; konik kesitleri farklı koordinatlarda ifade edebilme
2   İki ve üç boyutlu uzayda doğru ve düzlem denklemlerini kavrayabilme
3   Çok değişkenli fonksiyonları ve özelliklerini kavrayabilme
4   Çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik ve türevi kavrayabilme, mühendislik problemlerine uygulayabilme
5   Çok katlı integralleri düzlemsel ve cisimsel bölgeler üzerinden tanımlayabilme; alan, hacim, kütle ve enerji kavramları ile ilişkilendirerek uygulamalarda kullanabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Koordinat sistemleri; Dik, kutupsal, silindirik ve küresel koordinatlar Düzlem Analitik Geometri, Doğrular
2 Konikler, İkinci dereceden eğriler; Elips, hiperbol, parabol ve çember
3 Koordinat eksenlerinin ötelenmesi, döndürülmesi ve bunların uygulamaları
4 Uzay analitik geometri; Doğrular, düzlemler İkinci dereceden yüzeyler; Elipsoid, hiperboloid ve paraboloid; Silindir, küre ve koni
5 Çok değişkenli fonksiyonlar; Limit; Süreklilik
6 Kısmi türev, Diferansiyellenebilirlik, doğrusallaştırma ve diferansiyel,
7 1.Ara Sınav
8 Yüksek mertebeden türevler, Kapalı ve bileşik fonksiyonlarin türevleri, Zincir kuralı
9 Kapalı diferansiyel, Teğet düzlemler ve Normal doğruların denklemleri, Yönlü türev
10 Vektör fonksiyonları Gradient, diverjans ve rotasyonel
11 Taylor serisi; Maksimum ve minimum; Koşullu ekstremum, Lagrange çarpanları, 2. Vize (08.05.2012)
12 İki katlı integraller ve uygulamaları
13 üç katlı integraller, uygulamaları ve eğrisel integraller
14 2. Ara Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Thomas G.B. and Finney R.L., Calculus and Analytic Geometry, Part II, Addison-Wesley, New York, 1994.
2. Sherman K. Stein, Anthony Barcellos, Calculus ve Analitik Geometri, 2.Cilt, McGraw-Hill-Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1996.
3.Hughers H., Gleason M., at al. Single and Multivariable Calculus, John Wiley and Sons, 3rd Edition, New York, 2002.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum+Uygulama+Ödev

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1.Vize (%25)+2.Vize(%25)+Final(%50)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Yok

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Tel: 0232 3017356
GSM: 0532 4073583

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba: 10.30-11.00
Cuma: 10.30-11.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 4 48
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Final Sınavına Hazırlık 1 9 9
Vize Sınavına Hazırlık 2 7 14
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 101

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.15333
ÖK.25333
ÖK.35333
ÖK.45333
ÖK.55333