DERS ADI

: MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTS 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT GÜLSEREN KARABAY

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)

Dersin Amacı

Finansal yönetim, işletmenin gereksinim duyduğu fonların en uygun koşullarda elde edilmesi ve elde edilen fonların en etkin kullanımı için yapılan faaliyetleri içermektedir. Büyük kurumsal işletmelerde ayrı bir finans yönetimi bölümü bulunmaktadır. Ancak küçük ve orta ölçekli işletmelerde üretimden sorumlu kişiler çoğu zaman finansal işlemleri de yürütebilmektedir. Mühendislik öğrenimi almış olan mezunlarımızın, kurumsal bir yerde veya kendi firmalarında çalışırken proje, üretim, araştırma, teorik veya uygulamalı alanlarının herhangi bir aşamasında bu bilgilere ihtiyacı olabilmektedir. Finansal yönetim konusunda temel bilgilere sahip bir mühendis; kurumsal firmada çalışırken finansman bölümü ile yapacakları çalışmalarda (örneğin yeni bir yatırım projesi çalışması) ortak dili konuşabilir. Çalışma hayatına kendi işletmesini kurarak atıldığında, işletmesinin faaliyetlerinin en uygun şekilde finanse edilmesi için gerekli kararları vermek, ihale öncesi ve sonrası teminat mektubu kullanmak, akreditif işlemlerini yürütmek durumunda kaldığında, temel finans bilgisi büyük katkı sağlayacaktır. Küçük ve orta büyüklükte bir işletmede çalışırken, finansal işlemleri üretim faaliyetleri yanında eş zamanlı yürütmesi gerekebilir. Bu durumda da finans bilgisi önemli olacaktır. Bu ders, temel finans bilgisi ile işletme faaliyetlerine bütünsel bakış açısı kazandırmayı, gerektiği durumda finansal yönetim faaliyetini yürütmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bireysel ve kurumsal finansal farkındalık sahibi olmak
2   Finansal tablolar(bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu)hakkında temel bilgi edinmek
3   Nakdi ve gayri nakdi krediler hakkında bilgi sahibi olmak
4   Temel finansal analiz bilgisi edinmek
5   Yurt içi ve yurt dışı ödeme araçları hakkında bilgi sahibi olmak
6   Üretim maliyetleri ve gelir tablosu ilişkisi hakkında bilgi sahibi olmak
7   Yatırımların değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olmak
8   İşletme faaliyetlerine bütünsel bakış açısı kazanmak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kişisel finansal farkındalık. Kredi kartı kullanımı, bireysel yatırım türleri(mevduat, yatırım fonu, hisse senetleri), bireysel krediler
2 Finansal yönetime giriş ve temel bilgiler
3 Bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu
4 Temel bilanço(Döner varlıklar, Duran Varlıklar, Yabancı Kaynaklar, Özsermaye), gelir tablosu kalemleri
5 Finansal Tabloların Analizi(Dikey yüzdeler, eğilim yüzdeleri, karşılaştırmalı analiz ve örnek uygulamalar )
6 Finansal Tabloların Analizi (Finansal rasyoların hesaplanması ve yorumlanması)
7 Finansal kaynakların tanıtımı(Kısa ve Uzun vadeli yabancı kaynaklar, özsermaye) Nakdi Kredi türleri
8 Ara Sınav
9 Gayrı nakdi krediler(Teminat mektupları, akreditif..)
10 Paranın zaman değeri: Basit ve bileşik faiz hesaplama, iskonto işlemleri
11 Paranın zaman değeri: Paranın net bugünkü değerini, gelecek değerini hesaplama
12 İşletmelerde yurt içi ödeme şekilleri (nakit, çek,senet,kredi kartı,eft,havale..), yurtdışı ödemeşekilleri(mal mukabili, vesaik mukabili, peşin, konsinye,akreditif)
13 Üretim Maliyetleri; Hammadde, İşçilik ve Genel Üretim Maliyetleri ve Maliyetlendirme Sistemleri, maliyet kalemleri ile gelir tablosu ilişkisi
14 Belirsizlik Ortamında Proje(Yatırım) Değerleme Yöntemleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Finansal Yönetim; Kavramlar, Kurumlar ve İlkeler, Halil Sarıaslan, Cengiz Erol. (2008)., Ankara: Siyasal Kitabevi
2. İşletmelerde Finansal Yönetim, Ali Ceylan, Turhan Korkmaz. (2008)., Bursa: Ekin Yayın Dağıtım.
3. Finansal Yönetim, Semih Büker, Rıza Aşıkoğlu, Güven Sevil. (2011)., Ankara: Sözkesen Matbaacılık.
4. Finansal Yönetim, Nurhan Aydın, Mehmet Başar, Metin Coşkun. (2010)., Ankara: Detay Yayıncılık.
.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, soru ceap, problem çözme

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınav yapılacaktır. %50vize+%50 final

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gulseren.karabay@deu.edu.tr
(0232)3017713

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 13.00-15.00
Cuma 13.00-15.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 68

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1
ÖK.2
ÖK.344444444
ÖK.4
ÖK.542222225
ÖK.6
ÖK.722
ÖK.8