DERS ADI

: İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ŞEVKET YILMAZÇETİN

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Çağdaş yönetim bilimi ve tekniklerini, çalışma hayatındaki uygulamalarını ve metodolojilerini öğrencilere sunmak ve onları iş hayatına hazırlamaktır. Kurumsal yapılanma ile değişen ve gelişen modern yaklaşımlara uyum sağlamak ve onları etkin bir şekilde işletmelere uygulanmasını sağlamak için gerekli bilgi ve donanımları vermektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersi alan öğrencileri temel ve yeni yönetim yaklaşımları konusunda bilgilenmiş teorik ve pratik yöneticilik bilgilerini kazanmıştır.
2   Yöneticilik ve karar verme mekanizmaları konularinda bilgi vererek doğru karar verebilme becerilerini kazanmıştır.
3   Çalisma hayatının temel prensiplerinden plan, planlama ve stratejik planlama konularinda bilgi sahibi olmuşlar; örneklerle uygulamaya dönük planlama yapabilecek nitelik kazanmışlardır.
4   Çağımızın trendlerinden çokuluslu sirketlerin calisma prensipleri konusunda bilgi edinmiş gerçek örneklerle global kuruluşların çalışma ortamına hazırlamışlardır.
5   Şirket yönetiminde ve dış yaşamda önemli olan organizasyon, iletişim ve motivasyon konularında bilgi sahibi olmuşlardır.
6   Yöneticilik ve liderlik konularında bilgi sahibi olmuşlardır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Yöneticilik kuramları
2 Yönetim ve etik, Girişimcilik ve yönetimi
3 Yönetim Organizasyonu yapılanması ve çağdaş yaklaşımlar
4 Yönetim ve yöneticilikte karar verme mekanizmaları
5 Yönetim ve planlama, Stratejik planlama örnekler ve uygulama
6 Ara Sınav
7 MBO (amaçlara göre yönetim) Michael THOMSETT
8 Proje yönetimi (GANNT, PERT, CPM uygulamaları)
9 Yöneticilik ve iletişim
10 Yönetim, yöneticilik ve liderlik
11 Organizasyon ve gruplar
12 Yöneticilik ve motivasyon
13 Organizasyonlarda çatışma ve çözüm teknikleri
14 Değişimlere yönetimsel yaklaşımlar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Konular öğretim üyesi tarafından aktarılır ve öğrencilerden derse aktif katılım beklenir. Bir ara sınav yapılır ve gerekli hallerde ödev verilir.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Derse devam kriteri de aranır.

Değerlendirme Kriteri

1 Ara sınav (%50)
Final Sınavı (%50)

Sene içi ödevler verilebilir ve derse devam istenir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

syilmazcetin@gmail.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders saatleri sonrasında 1 saat görüşme yapılır.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 4 4
Final Sınavına Hazırlık 1 4 4
Kitap Okuma 2 3 6
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 57

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1333333
ÖK.2
ÖK.3444444
ÖK.4232
ÖK.5
ÖK.6