DERS ADI

: DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTS 3033 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İ.Ö)
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Makina Mühendisliği (İ.Ö)

Dersin Amacı

Uluslararası ticaret (Dış Ticaret) eski bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir.
Uluslararası Ticaretin temel kuralları, ihracat-ithalat teknikleri ve işlemleri, belge düzenleme ve riskler, teslimat-ödeme tipleri ve koşulları, ihracat-ithalat örgütleri, şirketlerdeki dış ticaret departmanlarının koordinasyonu, dış ticaret belgelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi, kambiyo ve gümrük mevzuat hükümlerini ,serbest bölgeler, ihracat ve yatırım teşvikleri, dış ticaret birlikleri ,küresel organizasyonla ve E-ticaret bir mühendisin mutlaka karşılaşacağı konulardır. Mühendislik öğrenimi almış, kurumsal bir yerde veya kendi firmasında çalışan kişinin proje, üretim, araştırma, teorik veya uygulamalı çalışma alanlarının herhangi bir aşamasında bu bilgilere mutlaka ihtiyacı olacaktır. Dış ticaretini kendisi bizzat yapmasa bile herhangi bir malzemenin ithalat veya ihracat aşamasındaki zaman/teknik/sosyal/bürokratik/ekonomik prosedür akıbetini izlemesi yaptığı işin organizasyonu açısından bile önemlidir. Teorik bilgiler yanında gerçek hayattan uygulamalı örnekler ve yaşanan vaka çalışmaları verilecek, böylece ister kendi üretim alanında isterse başka alanlarda dış ticareti de kendisinin yapabileceği veya takip edebileceği konusunda cesaret kazanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dış ticaret ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,
2   Kambiyo ve gümrük mevzuatı konusunda temel yol haritası çıkarabilecek
3   İhracat ve ithalat işlemlerinin niteliğine göre uygun ödeme, taşıma ve teslimat şekillerini genel olarak belirleyebilecek, teklif verebilecek, risk yönetiminin önem ve anlamını kavrayabilecek
4   Dış ticarette kullanılan belgeleri ( ör. proforma fatura, gerçek fatura, çeki listesi, konşimento, gümrük ve diğer beyannameler, dolaşım sertifikası , banka belgeleri, ilaçlama veya diğer sertifikalar, sigorta gibi) hazırlayıp okuyabilecek,
5   Vergi iade ve istisnaları, hesaplanması konusunda bilgi sahibi olacak,
6   Dış ticaret şirketleri, dış ticareti teşvik eden ulusal ve uluslararası kuruluşlar, bunlarla ilişkilerin nasıl yürütülebileceğini öğrenecek,
7   Uluslararası pazar araştırma yolları, pazarlara açılma kurallarını bilecek ve uygulama becerisi edinebilecek, yazışma kurallarını bilecektir.
8   E-ticaret ,yararlı linkler ve ticari yazışmalar konusunda genel bir fikir sahibi olacaktır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Uluslararası (Dış) ticarete giriş , genel kavramlar, Dış Pazar Nedir Ürüne göre nasıl pazar araştırması yapılır Uluslararası pazarlama kavramı nedir Sektörlere göre dış ticaretin belirlenmesi.
2 İhracat & İthalat mevzuatı, Gümrük & Kambiyo mevzuatı, Dahilde & Hariçte İşleme Rejimi ve uygulamaları, Gümrük Birliği ve bununla gelen uygulamalar, KDV iadesi ve istisnaları. Serbest bölgeler nedir
3 Operasyonel Dış Ticaret: Dış ticarette ilişkilerin başlatılması ve sürdürülmesi, dış ticarette teklif alma / teklif verme / iş akışı, proforma fatura ve fatura hazırlanması, dış ticarette sevkiyat ve taşımacılıkla ilgili hususlar ve belgelerinin incelenmesi.
4 Operasyonel Dış Ticaret(devam) : Dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri (Incoterms), banka işlemleri, Transit ticaret kavramı ve uygulanması. Ürün sınıflama, gümrük İşlemleri, beyannameler, vergiler, kotalar
5 Dış ticarette kullanılan belgeler, Dış ticarette belge kavramı ve uluslararası ve finansal önemi
6 Sevk ve taşıma belgeleri, dolaşım belgeleri, diğer çeşit belgeler.
7 Ara sınav
8 Dış ticarette devlet yardımları, devlet teşvikleri ve araştırılması, Eximbank uygulamaları, uluslararası teşvikler.
9 Dış ticaretin finansmanı ve temel maliyetlendirme.
10 Dış ticarette ülkeler arası kültürel ve ticari farklar ve bunun dış ticarette önemi, dış ticarette risk yönetimi.
11 Dış ticarette temel anlaşmazlıklar ve çözümleri.
12 Ödev ve Sunumları
13 E-Ticaret nedir, neden, nasıl yapılır, yararları ve zararları nelerdir
14 İngilizce ve Türkçe ticari yazışmalar.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Kaya, F., 2014,Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, 475 sf., Beta Basım
2. Onursal, E.,2013, Dış Ticaret, 776 sf., Seçkin Yayıncılık
3. Ertem ,Ü.,2013, Dış Ticaret İşlemleri, 422 sf., Paradigma Akademi
4. Melemen,M ve Pirtini,S.,2004, İhracat Uygulamaları, Pazarlama Yönlü Bir yaklaşım, 154sf., Türkmen Kitabevi
5.İhracat Mevzuatı,1998 IGEME(İhracatı Geliştime Etüd Merkezi),350sf.,Ankara.

Yardımcı kaynaklar:
1.Cebeci,K,A.,2013, Örnek yazışmalarla İhracat İngilizcesi, 150sf., Gazi Kitabevi
2.Altıparmak,A.,1993., Türkçe İngilizce Ticari Yazışma El Kitabı , Çeviri, ,52 sf., ABC Yayınevi

Referanslar ve Diğer ders materyalleri: Ihracat, Gümrük firmalarından edinilen gerçek belgeler, yaşanmış vaka dosyaları,çalışmaları, görseller(video ve fotolar).

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sözlü sunum ve bilgisayar ve kırtasiye ortamında uygulamalar

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

VİZE + ÖDEV = %50, FİNAL = %50

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

nevin.karaoglu@deu.edu.tr , Tel: 02323017306

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Ödev Hazırlama 1 15 15
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 87

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.111111112211
ÖK.211111111212
ÖK.311111111113
ÖK.411112111112
ÖK.511111111112
ÖK.611111112212
ÖK.711112121212
ÖK.811111111212