DERS ADI

: ORGANİK KİMYA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KİM 1016 ORGANİK KİMYA ZORUNLU 2 1 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MUSTAFA YAVUZ ERGÜN

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersİn amacı tekstil mühendisliği öğrencilerine organik kimyanın temel kavramları, organik moleküllerin yapıları, özellikleri, sentezleri ve tepkimeleri hakkında bilgi vererek günlük
yaşamlarında ve tekstilde organik kimyanın önemini açıklamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Organik molekül sınıflarını tanıyarak adlandırabilecektir.
2   Organik bağ türleri ile bağ enerjileri, bağ uzunlukları ve molekül geometrilerini ilişkilendirebileceklerdir.
3   Farklı bağ türlerine ve fonksiyonel gruplara sahip organik moleküllerde konjugasyon, delokalizasyon, elektronegativite ve dipol moment kavramlarını kullanarak, moleküldeki induktif, mezomerik ve sterik etkileri tartışabileceklerdir.
4   Organik formülleri farklı şekillerde yazabilecek, konfigürasyonel ve konformasyonel analizlerini yaparak organik moleküllerin optikçe aktifliklerini, asitlik ve bazlıklarını tartışabileceklerdir.
5   Organik kimya konularının temelini oluşturan terim ve tanımları kavrayarak organik reaksiyonları ve reaksiyon mekanizmalarını açıklamada kullanabilecek yeterli bilgiye sahip olabilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kimyasal bağlanma
2 Alkanlar ve Sikloalkanlar
3 Alkenler ve Alkinler
4 Stereokimya
5 Alkil Halojenürler
6 1. vize
7 Nükleofilik Yer Değiştirme
8 Alkoller, Fenoller, Eterler
9 Aromatik Bileşikler
10 Aldehitler ve Ketonlar
11 2. vize
12 Karboksilik Asitler ve Türevleri
13 Aminler
14 Aminlerin Sentezi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1-Organik Kimya, Kısa ve Öz, R.C.Atkins, F.A.Carey, Çeviri Editörleri: G.Okay, Y.Yıldırır,Bilim Yayınevi,2009
2-Organik Kimya, T.W. Graham Solomons, Craig Fryhile, Çeviri edirörleri: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır, Literatür Yayıncılık, 2002
3-Organik Kimya, Temel Terimler, Temel Tanımlar, Mustafa Toprak, Serap Alp, Selhan Karagöz, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, 2001.
4-Organik Kimya Yaşamın Kalbi Editör: Prof. Dr. Yılmaz Yıldırır, Özkan Matbaacılık Ltd.Şti, 2011.
5-Organik Kimya, Ralph J. Fessenden, Joan S. Fessenden, Çeviri editörü: Tahsin Uyar, Güneş Kitabevi, 1992

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, konu anlatımı, soru cevap tekniği, örneklendirme

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenciler vize ve final sınavları ile değerlendirilecektir

Değerlendirme Kriteri

Öğrenci ara sınav ve Yarıyıl sonu sınavında sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saatleri ile ilgili belirtilen zamana uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gulsiye.ozturk@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba 15:00-17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Uygulama 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 2 10 20
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 0,5 6
Final Sınavı 1 1,5 2
Vize Sınavı 2 1,5 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 82

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.143433334
ÖK.244433333
ÖK.343433333
ÖK.443433334
ÖK.543433334