DERS ADI

: SONDAJ TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTS 3027 SONDAJ TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT DOĞAN KARAKUŞ

Dersi Alan Birimler

Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı temel olarak kaya delme, kırıntı uzaklaştırma, kırıntı taşıma, güç aktarma işleri ile tanımlanan ve örnekleme, gözlem, üretim için multidisipliner teknolojinin kullanıldığı sondaj işlerinin tanıtılması, uygulamalarının detaylandırılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mühendislikte sondajın yerini tanımlamalı
2   Sondaj türlerini tarif etmeli
3   Döner Sondaj ilkelerini tanımlamalı
4   Sondaj dizisi elemanlarını sıralamalı
5   Sondajlardan karotlu numune alma metotlarını tanımlamalı
6   Matkap çeşitleri ile matkap kayaç arasındaki delme mekanizmasını ilişkilendirmeli
7   Sondaj uygulamalarının örnekleyebilmeli

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mühendislikte sondajın yeri
2 Sondajın gelişimi ve tarihçesi
3 Sondajın amaçları ve çeşitleri, Kayaçların parçalanması ve ilerleme hızını etkileyen faktörler
4 Sondaj yöntemleri
5 Takım dizisi ve Matkapların sınıflandırılması ve özellikleri
6 Sondaj çamurları, görevleri ve çeşitleri, Sondajcılıkta tahlisiye işlemleri
7 Ara Sınav
8 Sondajcılıkta çimentolama işlemleri, Sondajcılıkta borulama işlemleri
9 Sondajlardan numune alma metotları, karotiyerler
10 Sondajlarda formasyon tanımlama teknikleri (loglama)
11 Jeoteknik amaçlı sondajlar
12 Temel(Zemin) Sondajları
13 Enjeksijon ve su sondajları
14 Sondajda verimlilik ve güçlükler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yalçın A. Sondaj Yöntemleri ve Uygulamaları. TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 2000, Ankara.
Ayhan A. Maden Jeolojisi Arama ve Etüd Teknikleri. SÜ Mim-Müh.Fakültesi, 1991, Konya.Özdemir A. Sondaj tekniğine Giriş. Omay Ofset, 2007, Ankara.
Ersoy E. Sondaj Teknikleri ve Uygulamaları, Nobel Kitapevi, 2008
Rao U.M. Karaman, B. Misra Principles of Rock Drilling., 1998 A.A.Balkema /Rotterdam

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, Uygulamalı Ödev

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Arasınav : ÖÇ 1 ,ÖÇ2, ÖÇ 3, ÖÇ 4
Uygulama Ödevi : ÖÇ 5, ÖÇ 7
Final Sınavı : ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5, ÖÇ6, ÖÇ7

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders kapsamında verilen araştırma ödevi el yazısı ile raporlanacaktır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Doğan Karakuş
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Kampüsü Buca/İzmir
Telefon : 232 301 75 34
Email : dogan.karakus@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 13:00-16:00
Cuma : 15:00-17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 3 2 6
Ders Anlatımı 10 2 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Teknik Gezi 1 8 8
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 69

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.13344233
ÖK.24453211
ÖK.35445232
ÖK.43545233
ÖK.55434143
ÖK.64555133
ÖK.75555132