DERS ADI

: YER BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTS 3026 YER BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT BAYRAM KAHRAMAN

Dersi Alan Birimler

Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)

Dersin Amacı

Günümüzde Yer Bilimlerinde bilgisayar ve çok yönlü paket yazılımların kullanımı artmış ve yer bilimcilere çalışmalarında yardımcı olmaktadırlar.
Bu ders, bilgisayar destekli tasarım (BDT) yazılımlarının hangi aşamalarında ve nasıl kullanılabileceği hakkında öğrenciyi bilgilendirecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yer Bilimlerinde kullanılan yazılımlar hakkında bilgi sahibi olma
2   Saha verilerini sayısallaştırabilme
3   Sahanın morfolojik verilerini sayısallaştırabilme
4   Sahaya ait verilerin derlenmesi ve araziye yerleştirilebilmesi
5   Sayısallaştırılan veriler ile sahanın jeolojik modelinin oluşturulabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 BDT ın yazılımlarının yer bilimlerinde kullanılabilirliği ve çalışma prensipleri.
2 Saha ile ilgili verilerin (morfoloji, sondaj vb) yazılımlarda kullanılabilmesi için dijital veri haline getirilmesi ve veri tabanının oluşturulması.
3 Örnek sahanın morfolojisine ait veriler verilecektir. Her bir grup saha verilerini sayısallaştırarak, BDT programı için veri tabanı oluşturulacaktır.
4 Veri tabanının oluşturulmasına devam edilecektir.
5 Sayısallaştırılan verilerin hangi alanlarda ve ne amaçla kullanılabileceğinin sunumu yapılacaktır.
6 BDT yazılımı kullanılarak, sayısallaştırılmış morfolojiye ait verilerden arazinin 3D modelinin elde edilmesi anlatılacaktır.
7 Öğrenciler tarafından sayısallaştırılmış verilerin 3D görünümünü elde edilmesi uygulaması yapılacaktır.
8 Ödev sunumu (Öğrenciler ellerindeki verilerle yaptıkları çalışmayı sunarak sonuçları hakkında sınıf içi tartışma yapacaklar.)
9 Öğretim üyesi hazırlanan projelerle ilgili eksiklikleri giderecek sunum yapacaktır.
10 Örnek sahaya ait sondaj verilerinin sayısallaştırılıp veri tabanı oluşturulması anlatılacak.
11 Her bir grup kendilerine ait saha ilgili sondaj verilerini sayısallaştırıp veri tabanını oluşturacaktır.
12 Oluşturulan veri tabanından jeolojik modelinin oluşturulması sunumu yapılacaktır.
13 Her bir grup kendilerine ait sahanın jeolojik modelini oluşturacaktır.
14 Her bir grup kendilerine ait sahanın jeolojik modelini oluşturacaktır.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Eğitim notları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum + Takım Çalışması + Sınıf içi tartışma + Ödev

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

% 50 Ödev/Sunum + % 50 Proje

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

bayram.kahraman@deu.edu.tr, Tel:0 232 301 75 21

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı, Cuma; 10:30-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 6 2 12
Uygulama 6 2 12
Sunum Hazırlama 1 17 17
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Ödev Hazırlama 1 20 20
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 77

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.15545
ÖK.24555
ÖK.35555
ÖK.44455
ÖK.5