DERS ADI

: YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2062 YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT İBRAHİM GÜRAY YONTAR

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Kamu ve Özel sektörde etkinlik ve verimliği sağlamada önemsenen yeniden yapılanma çalışmalarının temelinde yer alan stratejik düşünme, planlama ve projelendirebilme yeteneğini yöneticilerine kazandırmak, stratejik yaklaşımların farkındalığını sağlamak, analiz edebilmek

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kamu ve Özel Sektör Yönetiminde hizmetlerinde etkinlik ve sürdürülebilirliğin temel felsefesini tanımlamak,
2   Stratejik planlamaya yönelik aşamaları öğretmek
3   Kamu ve işletme yönetiminde kurumların birbirleriyle ve dış paydaşlarıyla bağlantılı kurumsal yapılanmalarını, örneklere dayanarak analiz etmek,
4   Stratejik planlama yapabilme ve projelendirebilmeyi sağlamak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Genel Tanıtımı Ve Tanışma, Yönetimde Stratejik Planlama Dersine Ait Konuların Genel Çerçevesinin Sunumu, Konulara İlişkin Temel Felsefe ve Mantıksal Çerçevesi
2 Planlama ve Stratejik Planlama Kavramları ve Toplum Kalkınması İle İlişkilendirilmesi, Beşeri Sermaye, Toplumsal Sermaye ve Kurumsal Bütünleşiklik-Teori
3 Stratejik Planlama Ve Yönetim Süreçleri İlişkilendirilmesi, Stratejik Yönetişim Araçları:Planlama, Proje, Bilgi , Veri Tabanı, Danışmanlık, Destek Yönetimi vb.
4 Stratejik Planlamada Kurumsal Sorumluluk Ve Toplumsal Kalkınma(Yerel, Bölge, Ülke Düzeyinde)
5 Kurumsal Süreçte Stratejik Planlamanın Hazırlanması-Yapım Süreçleri
6 İlgili Temel Mevzuat Ve Kurumsal Uygulamalar-Yerel Yönetimler
7 Stratejik Planlama Ve Projelendirme Bağlantıları, Proje Hazırlama Mantığı
8 Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi /Beşeri Sermaye ve Stratejik Planlama İlişkisi Planlamanın Aktörleri,
9 Stratejik Planlama ve GZFT Analizlerinin Projelendirmesi
10 Stratejik Plan Kurumsal Uygulama Örnekleri Kentsel Alanlar Sunumlar
11 Ara Sınav
12 Stratejik Plan Kurumsal Uygulama Örnekleri Kırsal Alanlar , Sunumlar
13 Stratejik Plan Kurumsal Uygulama Örnekleri Orman Köyleri , Sunumlar
14 Stratejik Planlama Yüksek Çevre Kalitesi Bağlantıları-ÇED ilişkileri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Zerrin Toprak (2010); Yerel Yönetimler, Birleşik Matbaa, Sekizinci Baskı, İzmir.(yasal düzenlemeler kitap içi anlatım)
Zerrin Toprak (2007) Yerelde Yönetişim Olgusunda Demokratik Kazanımları Teorik Ve Pratik Temelli Yaklaşımlar. Türkiye ve İzmir , 2.Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Bildiri Kitabı, Matsa, Ankara, Ekim 2008. .(internetten erişim mevcut)
Zerrin Toprak, (2010); E-Yönetişim&E- Devlet , Yönetişim: Kuram, Boyutlar, Uygulama, Edit: M. Akif Çukurçayır, H.Tuğba Eroğlu, Hülya Eşki Uğuz, Çizgi Yayınevi, Konya, s. 73-106.(internetten erişim mevcut)
Zerrin Toprak vd. Kemalpaşa Belediyesi Stratejik Planı Eğitimi , 2009.(internetten erişim mevcut)
30-31 Mart 2006; Belediyelerde Stratejik Planlama İZİSYÖM- Türkiye Belediyeler Birliği, Eğitim Semineri, İzmir.
11-15 Mayıs 2006; Belediyelerde Stratejik Planlama İZİSYÖM-, Eğitim Semineri, Niğde.
10-12 Mart 2005; "Yeni Belediye Yasaları Ortamında Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof.Dr. Zerrin Toprak Karaman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü e-mail: zerrin.toprak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 61

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.13
ÖK.23
ÖK.33
ÖK.43