DERS ADI

: PAZARLAMAYA GİRİŞ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2063 PAZARLAMAYA GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT BANU DEMİREL

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilerin bir işletme fonksiyonu olan pazarlamanın toplumsal ve ekonomik rolleri, işlevleri, kavramları ve stratejilerini genel olarak anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Işletme içinde pazarlamanın temel kavramlarını anladıklarını tanımlamaları
2   İşletme içinde pazarlama stratejilerini anladıklarını tanımlamaları
3   Pazar ve tüketici çeşitlerini anladıklarını göstermeleri
4   Pazarlama çevresini anladıklarını göstermeleri

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş
2 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ
3 Pazarlama Çevresi
4 Mal, Hizmet ve Marka Stratejileri
5 Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı
6 Endüstriyel Pazarlar
7 Pazar Bölümlemesi, Hedef Pazar Belirleme
8 Konumlanma
9 Yeni Ürün Geliştirme
10 Pazarlama İletişimi
11 Pazarlama İletişimi Araçları
12 Pazarlama Yönetimi ve Stratejik Pazarlama Planlaması
13 Pazarlama Yönetimi ve Stratejik Pazarlama Planlaması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1)Altunışık, R. Özdemir, Ş. ve Torlak, Ö. (2014), Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, İstanbul:Beta Basım.
2)Mucuk, İsmet (2010), Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, 18. Basım.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders anlatma
2. Sınıf içi tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Her türlü kopyacılık eylemi disiplin soruşturması açılması ile sonuçlandırılacaktır.
3. Öğrencilerin sınıf içi tartışmalara aktif olarak katılmaları beklenmektedir.
4. Öğrencilerin derse zamanında gelmeleri beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. Banu ATREK
Oda No: 132/B, İşletme Fakültesi
e-posta: banu.atrek@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 48

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.13
ÖK.23
ÖK.33
ÖK.43