DERS ADI

: MADEN ARAMALARINDA JEOFİZİK YÖNTEMLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTS 3023 MADEN ARAMALARINDA JEOFİZİK YÖNTEMLER SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR OYA PAMUKÇU

Dersi Alan Birimler

Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)

Dersin Amacı

Jeofizik ve Maden Mühendisliği Bölümleri nin kesiştiği konularda, her iki bölüm öğrencilerine yararlı olabilecek düzeyde, projeye dayalı bilgi iletişimi sağlamak, multidisipliner problem çözme yeteneği kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Maden aramalarında jeofizik metodların önemi ve kapsamının kavrayabilmesi
2   Multidisipliner bir yeraltı probleminin çözüm aşamalarının saptayabilmesi
3   Bir maden yatağına ait jeofizik parametreleri hesaplayabilmesi
4   Bir maden yatağının geometrisinin ve rezervinin tespit edilebilmesi
5   Maden işletme yöntemlerinin esaslarını tanımlayabilmesi
6   Mühendislik ekonomisinin önemini öğrenebilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Maden aramalarında jeofizik metodların önemi, kullanımı, parametreler, jeofizik yöntemler ile maden aramaların projelendirmesi nasıl olur, çalışmaların amacı ve önemi
2 Jeofizik yöntemlerin kısa tanıtımı
3 Uygulanacak problemin açıklanması ve uygulanacak yöntemin ayrıntısı ve ödev verilmesi
4 Öğrencilerin ilgili probleme yönelik araştırmalarını sunması
5 Bir maden ocağında jeofizik ölçümlerin gerçekleştirilmesi veya Mining Geophysics kitabından sayısallaştırılmış örnekler üzerinde çalışılması
6 Önceki hafta elde edilen anomalilere basit veri-işlem uygulanması (Yuvarlatma, trend)
7 Parametre tayini (yarı değer açıklığı) ve anomalilerin modellenmesi (Modeli bilinen yapı ile)
8 Ara Sınav
9 Jeofizik uygulama sonucunda elde edilen cevherin uzanım yönü ve geometri bilgileri kullanılarak ve belli aralıklar ile sondajlar açılarak, bölgedeki sondajlardan formasyonların jeomekanik özelliklerinin ve tenörün saptanması, yatağın eğiminin bulunması.
10 Jeofizik yöntemden elde edilen cevherin yoğunluk değeri kullanılarak rezerv tahmin yöntemleri (jeoistatistik yöntemler) yardımıyla cevherin rezervinin (tonaj olarak) hesaplanması.
11 Jeofizik yöntemle bulunan cevher kütlesinin derinliği kullanılarak, tenöre ve ekonomikliğine bağlı olarak cevherin açık işletme veya yeraltı işletmesi şeklinde planması.
12 Açık işletme ve yeraltı üretim yöntemlerinin kısaca tanıtılması ve bu yöntemlerin teknolojik, ekonomik ve üretim kapasiteleri açısından birbiriyle kıyaslanması
13 Öğrenciler tarafından oluşturulan projenin yazılı ve sözlü sunumu ve tartışma
14 Öğrenciler tarafından oluşturulan projenin yazılı ve sözlü sunumu ve tartışma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
- Mining Geophysics, D.S. Parasnis, Elsevier Publications, 1966.
- Gravite Manyetik Kitabı, Z. Akçığ ve R. Pınar, 1994, İzmir.
Yardımcı kaynaklar:
- Madenlerde Yeraltı Üretim Yöntemleri, H. Köse, DEÜ Müh. Fak. Yayınları, 1992, İzmir.
- Maden İşletme Ekonomisi, H. Köse ve B. Kahraman, DEÜ Müh. Fak. Yayınları, 1992, İzmir.
- Açık İşletme Tekniği, H. Köse, E. Yalçın, F. Şimşir, G. Konak, T. Onargan, M.S. Kızıl, DEÜ Müh. Fak. Yayınları, 2006, İzmir.
- Mesleki dergilerde yayımlanmış makaleler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, ödev, sunum, sınav ve sınıf içi tartışma şeklinde işlenecektir

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav: % 25 ÖÇ 1-2-3
Ödev + Sunum: % 25 ÖÇ 1-2-3-4-5-6
Final % 50 ÖÇ 1-2-3-4-5-6

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dr. Oya Pamukçu, oya.pamukcu@deu.edu.tr, Tel: 301 72 69. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca-İzmir

Dr. Çağatay Pamukçu, cagatay.pamukcu@deu.edu.tr, Tel: 301 75 33. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca-İzmir

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 11 11
Sunum Hazırlama 1 5 5
Ödev Hazırlama 2 5 10
Final Sınavı 1 1,5 2
Vize Sınavı 1 1,5 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 77

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.144554
ÖK.244543
ÖK.345
ÖK.4445
ÖK.5554
ÖK.644543