DERS ADI

: TÜNEL AÇMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTS 3022 TÜNEL AÇMA SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR CEMALETTİN OKAY AKSOY

Dersi Alan Birimler

Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)

Dersin Amacı

Tünelciliğin tanımı, Tünel dizayn aşamaları, Tünelin açılacağı jeolojik birimlerin araştırılması ve tanımlanması, Yeraltı yapısının durumunun belirlenmesi, Kazı-Tahkimat yöntemlerinin seçimindeki etkili parametrelerin belirlenmesi, Kazı yönteminin seçiminin yapılması, tünellerdeki iyileştirme yöntemleri, tünellerde uygulanan drenaj yöntemleri, tünellerde jeoteknik izlemeler gibi konuların öğrencileri verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini kullanarak multidisipliner problemleri tanımlayabilme.
2   Konu ile ilgili problemlerin çözümü için gerekli deneyleri tasarımlandırma, sonuçlarını analiz ederek sonuç çıkarabilme.
3   Problemleri mesleki bilgi ve etik doğrultusunda organize edip, çözebilmek
4   Ortaya çıkan sonuçları birleştirip, en uygun çözüm alternatiflerini ortaya koyabilme.
5   Problemin çözümü sonucunda olacakları önceden tahmin edebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş ve kısa tanıtım
2 Genel tünelcilik tanımları
3 Tünel tipleri ve amaçları
4 Tünelcilikte kaya mekaniği bilgisi
5 Tünellerde kazı yöntemleri
6 Tünellerde kazı yöntemleri
7 Tünellerde kullanılan destekleme tipleri
8 Tünellerde kullanılan destekleme tipleri
9 Arasınav
10 Tünellerde destek tasarımı
11 Tünellerde destek tasarımı
12 Tünellerde kazı makineleri
13 Tünellerde nakliyat sistemleri
14 Tünellerde havalandırma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

E. Arıoğlu, Tünel Dersi Notları, Basılmamış ders notları,
I. Bickel, O. John, T.R.Kuesel,Tunnel Engineers Handbook, Kriger Publishing Company
Z.T. Bieniawski, Desing Methology in Rock Engineering (Theory, Education and Practice), A.A. Balkema.
R. Ulusay, H. Sönmez, Kaya Kütlelerinin Mühendislik Özellikleri, TMMOB JeoÖÇji Mühendisleri Odası, 2007.
Whittaker, B. N., Frith, R. C., Tunneling, Design, Stability and Construction, The Institution of Mining and Metallurgy, ÖÇndon, 1990.
Shing, B., Goel, R. K., Rock Mass Classification A Practical Approach in Civil Engineering, Elsevier, Amsterdam, 1999.
Arıoğlu, Ergin, Yüksel, A., Yılmaz, A. O., Püskürtme Beton, Bilgi Föyleri Çözümlü Problemler, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, İstanbul, 2008.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

TEORİK DERS

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Vize*0,5+Final*0,5+Bütünleme

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

okay.aksoy@deu.edu.tr
0232-3017522

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 10:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 71

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.14544444
ÖK.24455453
ÖK.35555355
ÖK.45554353
ÖK.54445444