DERS ADI

: KİMYA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KİM 1015 KİMYA ZORUNLU 3 2 0 5

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SERAP SEYHAN BOZKURT

Dersi Alan Birimler

Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Kimya biliminin temelini oluşturan terim ve kavramları benimseterek, bu kavramların dayandığı temel teorileri vermektir. Madde ve ölçümü, atomun temel yapısı, molekül ve iyonların oluşumu ile kimyasal reaksiyonların stokiyometrisi, gaz yasaları ve katı, sıvı ve çözeltilerin özellikleri, kimyasal kinetik ve denge, asit-baz ve iyonik dengeler, termodinamik yasaları ile elektrokimya ve çekirdek kimyasına ilişkin kavramlar odaklanılarak aktarılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Maddenin özellikleri ile ölçü birimlerini ifade edebilmesi,
2   Atomun yapısı ile periyodik özellikleri ilişkilendirebilmesi,
3   Moleküllerarası etkileşimler ile katı, sıvı ve gazların özelliklerini açıklayabilmesi, çözelti derişim birimlerini ifade edebilmesi,
4   Kimyasal tepkimelerde hız ve denge kavramlarını açıklayabilmesi, asit-baz ve iyonik dengelerdeki hesaplamaları yapabilmesi,
5   Termodinamik yasaları ifade edebilmesi, elektrokimyasal eşitlikler ve ilgili kavramları açıklayabilmesi, çekirdek tepkimelerini yazabilmesi beklenir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Madde, Maddenin Özellikleri ve Ölçme
2 Atomun Yapısı, Elementler ve Periyodik Çizelge
3 Kimyasal Bağlar
4 Moleküler Geometri ve Bağ Teorileri
5 Stokiyometri: Kimyasal Eşitlikler ve Nicel Bağıntılar
6 Gazlar, Sıvılar,
7 Katılar ve Moleküller Arası Etkileşimler
8 Ara sınav
9 Çözeltiler
10 Kimyasal Kinetik ve Denge
11 Asitler, Bazlar ve İyonik Denge
12 Kimyasal Termodinamik
13 Elektrokimya
14 Çekirdek Kimyası
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Chemistry: The Centeral Science, Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Bruce Edward Bursten, Julia R. Burdge, Pentice Hall, 2007
General Chemistry I, / Petrucci - Harwood Herring, 1994.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, konu anlatımı, soru cevap tekniği, örneklendirme

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenci ara sınav ve Yarıyıl sonu sınavında sorulacak sorular ve laboratuar uygulamaları ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saatine uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Fakültesi öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://web.deu.edu.tr/fen adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

nalan.tuzmen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra ilan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 14 2 28
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Vize Sınavına Hazırlık 1 7 7
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 10 2 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.15322245
ÖK.25322245
ÖK.353322245
ÖK.453322245
ÖK.553322245