DERS ADI

: ÜRETİMDE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTS 3019 ÜRETİMDE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ALİ AYDIN GÖKTAŞ

Dersi Alan Birimler

Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)

Dersin Amacı

Farklı mühendislik alanlarında eğitim gören öğrencilere, Endüstride uygulanmakta olan üretimsel ve yönetimsel yöntemlerini tanıtmak,ve üretimde karşılaşılan sorunları açıklamak ve tartışmaktır. Öğrenci grupları oluşturarak öğrencilerin, grup projeleriyle üretimsel ve yönetimsel yöntemlerde (Üretim Yönetimi,Üretim Planlama,Tedarik ve Satın alma, Pazarlama, Müşteri Şikayetleri, Ürün Geliştirme, Organizasyon, Kalite, İnsan Kaynakları ) karşılaşılan sorunlara çözüm yaklaşımları yapmalarını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Üretim yönetiminin anlam ve önemini verimlilik ve stok kavramlarını tartışarak anlamak
2   Üretim planlama, yürütme ve kontrol işlevlerinin Kaliteli üretim ve Şirket performasına
3   Uretimde (mamul ve hizmet) karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik Mühendislerden nasıl yaklaşımlarda bulunması gerektiğini tartışarak anlamak
4   Tedarik ve satın alma yönetiminin üretimin aksamadan sorunsuz ve verimli yürütülmesindeki önemini kavramak
5   Üretimsel ve yönetimsel yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak,
6   Pazarlama /Üretim planlama/ Üretim birimlerinin etkin iletişiminin şirket performansı açısından önemini kavramak, karşılaşılan sorunlara çözüm yaklaşımlarında bulunmak
7   Müşteri memnuniyeti sürekliliğinin sağlanmasının markaya olan güvenin korunmasındaki önemini kavramak.
8   Insan Kaynakları yönetiminin şirketin stratejik planlanmasındaki etkisini öğrenmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Uretimsel ve yönetimsel yöntemlere giriş
2 Üretimde karşılaşılan sorunlar ve Mühendisten beklentiler
3 Tedarik ve satın alma yönetiminin önemi ve anlamı
4 Verimlilik artışı
5 Uretim Planlamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yaklaşımları
6 Pazarlama ve Müşteri memnuniyeti ile ilgili sorunlar ve çözüm yaklaşımları
7 Kalite yönetimi, anlam ve önemi
8 Insan Kaynakları yönetimi, Organizasyonel ve yönetimsel sorunlar,
9 I.Ara sınav
10 Projelenin Öğrenci grupları Tarafından Sunumu
11 Projelenin Öğrenci grupları Tarafından Sunumu
12 Projelenin Öğrenci grupları Tarafından Sunumu
13 Projelenin Öğrenci grupları Tarafından Sunumu
14 Yenilik ve Ürün geliştirme süreci ile ilgili işlemler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Operations Management,5th Edition ,Nigel Slack,Stuart Chambers ,Robert Johnston,Prentice Hall,,New Jersey,2007
Principles of Operations Management,Third Edition,Jay HEIZER ,Barry RENDER, ,Prentice Hall,,New Jersey,1999

Yardımcı kaynaklar:
Üretim Yönetimi, Hulusi DEMİR, Aydın Yayınevi, İzmir

Referanslar:

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Tartışarak ve sunum yolu ile ders anlatımı

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenme çıktıları 1-8 ; Tümü sınavda soru
Öğrenme çıktıları 1,2, 4, 5, 7 ; Sunum

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

aydin.goktas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 12.15-13.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 2 26
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 10 1 10
Vize sınavına hazırlık 1 5 5
Final sınavına hazırlık 1 10 10
Sunum hazırlama 1 20 20
Final sınavı 1 2 2
Vize sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.14345552
ÖK.23345543
ÖK.32354452
ÖK.4243442
ÖK.52334442
ÖK.61544543
ÖK.714443
ÖK.83324532