DERS ADI

: ULAŞIM SİSTEMLERİ ANALİZİNE GİRİŞ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTS 3016 ULAŞIM SİSTEMLERİ ANALİZİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MUSTAFA ÖZUYSAL

Dersi Alan Birimler

Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)

Dersin Amacı

Mühendislik öğrencilerinin ulaşım sistemlerinin analizi, modellenmesi ve arz-talep dengesi konularında temel bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ulaşımın ana elemanlarından olan insan, taşıt ve yol özelliklerini ilişkilendirebilme
2   Ulaşım sistemleriyle ilgili temel terimleri söyleyebilme
3   Farklı ulaştırma türlerini karşılaştırabilme
4   Ulaşım sistemlerinde talep-maliyet ilişkisi hakkında anlam çıkarabilme
5   Ulaşım sistemlerine ait bulguları araştırıp, raporlayarak sunabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş, ulaşım sistemlerine ilişkin temel tanımlar
2 Ulaştırma faaliyetine sistem yaklaşımı
3 Ulaşım talebi, türetilmiş bir talep olarak ulaşım
4 Esneklik kavramı, bütünleşik ve bireysel talep modelleri
5 Ulaşım maliyeti, maliyet fonksiyonlarının analizi
6 Maliyet tahmin yöntemleri
7 Ulaşım sistemlerinde fiyatlandırma politikaları
8 Ulaşım ağı dengesi, optimizasyon yöntemleri
9 Dört aşamalı talep tahmin modeline giriş
10 ARA SINAV
11 Yolculuk yaratımı ve dağıtımı
12 Türel dağılım ve atama yöntemleri
13 Uygulamadaki ulaşım sistemi problemlerinin değerlendirilmesi
14 Ödev sunumları, genel değerlendirmeler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:

Analysis of Transportation Systems, M. Özdemir Akyılmaz, Middle East Technical University, Ankara, 1991.

Yardımcı kaynaklar:

Modelling Transport, Juan de Dios Ortuzar, Luis G. Willumsen, Wiley & Sons, ISBN:0471861103, İngiltere, 2002.

Diğer ders materyalleri:

Sunumlar, ders notları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ödev, sunum, uygulamalar.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ.1, ÖÇ.2, ÖÇ.3 ve ÖÇ.4 ara sınav ve final sınavı ile değerlendirilecektir.
ÖÇ.5, ödev ve sunum ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç.Dr. Serhan TANYEL: serhan.tanyel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Dönemin ders programı oluşturulduğunda öğretim üyesi tarafından ilan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Uygulama 0 0 0
Ders Anlatımı 13 2 26
Uygulama 0 0 0
Ders Anlatımı 13 2 26
Uygulama 0 0 0
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 3 3
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 3 3
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 3 3
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 253

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.13341
ÖK.2352
ÖK.343
ÖK.44543
ÖK.5453