DERS ADI

: MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTS 3010 MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR EROL KAYA

Dersi Alan Birimler

Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)

Dersin Amacı

Madenciliğin tanımı, tarihçesi ve öneminin öğretilmesi
Maden çıkarma metodları ve çevreye etkilerinin öğretilmesi
Cevher hazırlama metodları ve çevreye etkilerinin öğretilmesi
Asit kaya drenajı, pH, toz kavramlarının çevreyle olan ilişkilerinin öğretilmesi
Maden artık havuzları, madenlerin kapanması ve çevre düzenlemelerinin öğretilmesi
Maden artıklarının bertaraf edilmesi ve hammadde olarak değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Madencilik hakkında temel bilgileri tanımlar
2   Maden çıkarma metodlarını ve çevresel etkilerini tanımlar
3   Cevher hazırlama metodlarını ve çevresel etkilerini tanımlar
4   Madencilite oluşan artıkların çevresel etkilerini tanımlar.
5   Madenlerin kapanması sonrası işlemleri ve çevresel düzenlemeleri tanımlar

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Madencilik ile ilgili temel kavramlar
2 Maden işletme (çıkarma) metodları ve çevresel etkiler
3 Temel cevher hazırlama ve zenginleştirme yöntemleri ve çevresel etkileri
4 Cevher hazırlama/zenginleştirme faaliyetlerinde kullanılan kimyasallar ve çevresel etkileri Madencilikte hidrometalurji (kimyasal zenginleştirme) ve çevresel etkileri
5 Madencilikte artık barajları ve çevresel etkileri Asidik maden drenajı kavramı, oluşumu, bertaraf edilmesi Madencilikte toz ve gürültü kaynakları
6 Maden işletmelerinde kapanma sonrası işlemler Çevresel düzenlemeler, rekültivasyon
7 Maden atıklarının arıtılma metodları
8 Maden artıklarının yeniden değerlendirilmesi
9 Maden işletmelerinden çıkan suların geri kullanımı ve iyileştirilmesi
10 Madencilik faaliyetleri esnasında çevresel etkileri azaltmak için göz önüne alınacak temel ilkeler (tasarım ilkeleri, izleme)
11 Madencilik faaliyetleri ve hukuksal düzenlemeler
12 Görsel (film ya da belgeseller) izleme ve anlatım
13 Görsel (film ya da belgeseller) izleme ve anlatım
14 Görsel (film ya da belgeseller) izleme ve anlatım

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları, Çevreye Etkileri, Önlemler, Mehmet Karadeniz, 1996
Ders notları
Madencilik ile ilgili görseller (filmler ve belgeseller)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik ders sunumu
Görsel sunumlar
Madencilik hakkında belgesel ve film gösterimleri

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ARA SINAV %40
DERSE KATILIM %10
FİNAL %50 (ÖÇ1-ÖÇ5)
Not: Ara sınav ve derse katılım (Toplam %50) tek not şeklinde (Vize notu) girilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

erol.kaya@deu.edu.tr; 232 301 7514

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Herzaman, açık kapı

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 72

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.12333322
ÖK.22333322
ÖK.32332222
ÖK.42232322
ÖK.53232222