DERS ADI

: MALZEME VE ÜRETİM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTS 3008 MALZEME VE ÜRETİM SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu ders farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin, takım çalışması yaparak yürüttükleri bir projeye dayalı olarak, bir ürünün üretilebilmesi için gerekli işlemleri oğrenmelerini sağlamayı amaçlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bir ürünün ortaya çıkarılması için gerekli safhaları bilmek,
2   Tasarlanan ürünün nasıl gerçekleştiğini bilmek,
3   Bir parça için seçilen malzemenin üretim ve şekillendirme proseslerini bilmek,
4   Farklı disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak,
5   Kendi kendine öğrenme becerisi kazanmak,
6   Yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanmak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sunum:Giriş, ders hedef ve kapsamı, projeye dayalı öğrenme,
2 Sunum:Yeni bir ürün ortaya çıkarmak için gerekli faaliyetler, tasarım,tasarımının kademeleri, kavram geliştirme,
3 Proje takımlarının oluşturulması, yıl içi proje konularının belirlenmesi,
4 Takımların kavram geliştirme safhalarını yaşamaları,
5 Geliştirilen kavrama uygun bütün(ürün taslağı) oluşturma çalışmaları,
6 Bütün oluşturma, Bütünün üniteleri ve parçaların detay tasarımına yönelik çalışmalar, ön geometrinin oluşturulması,
7 Sunum: Detay tasarımında parçaların her birinin malzeme ve üretim yönteminin seçilmesi,
8 Sunum:Tasarım tablosu, özellik limitleri ve malzeme indeksi,
9 Arasınav
10 Sunum: Malzeme özellikleri ve ölçümü,
11 Sunum: Malzeme seçimine sistematik yaklaşım, özellik diyagramlarının kullanımı,
12 Parça malzeme ve üretim yöntemi seçme çalışmalarının sonuçlandırılması, yaklaşık boyutlandırma, Projelerin son haline getirilmesi,
13 Proje takımlarının proje yazılı ve sözlü sunumları.
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Materials Selection in Mechanical Design, by M.F.Ashby, Butterworth&Heinemann, 2003 UK
2. Elektronik kaynaklar.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders sunumları ile ve dönem projesi ile projeye dayalı öğrenme.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders öğrenme çıktılarına yönelik soruların yer aldığı ara sınav ve final sınavı kitap-defter kapalı yazılı sınav olarak yapılır. Dönem projesi notu arasınav notu ile birleştirilerek yıliçi notu oluşturulur.

Değerlendirme Kriteri

Arasınav sonucu ve yıliçi proje notu değerlendirilerek yıliçi notu oluşturulur, final notu ile birleştirilip başarı notu belirlenir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam aranır (derslerde devam şartı en az %70 ). Proje grup toplantılarına katılım zorunludur. Derslerde ve sınavlarda telefon MP3 ve kulaklık kullanmak yasaktır. Sınavlarda hafızalı, programlanabilir hesap makinesi kullanılmaz. Proje teslim tarihlerine uyulmalıdır. Sınavlarda kopya durumunda disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof Dr Kazım ÖNEL
Oda No:289
Tel:17456
e-posta:kazim.onel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı günleri 13 00- 16 30.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 6 2 12
Uygulama 6 2 12
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Ödev Hazırlama 1 8 8
Sunum Hazırlama 1 4 4
Final Sınavına Hazırlık 1 4 4
Vize Sınavına Hazırlık 1 4 4
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 72

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.13
ÖK.232
ÖK.3223
ÖK.45
ÖK.54
ÖK.64