DERS ADI

: ARKEOLOJİK PROSPEKSİYON

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTS 3004 ARKEOLOJİK PROSPEKSİYON SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT EMRE TİMUR

Dersi Alan Birimler

Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)

Dersin Amacı

Arkeolojik terimler, yerleşmeler ve mimari hakkında genel bilgi vermek, arkeolojik araştırma tekniklerini tanıtmak, arkeolojik araştırma yöntemi olarak arkeometri ve arkeojeofizik hakkında bilgi vermek, arkeojeofizik yöntemler ve uygulamalarını tanıtmak, geniş ve sığ ölçekli jeofizik çalışmalar ve veri toplama, değerlendirme ve yorumlama ilkeleri, kullanılan cihaz ve yazılımların özellikleri, arkeojeofizik araştırmaların dünyada ve Türkiye'de önemi ile ilgili altyapı oluşturmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Genel arkeoloji terimleri hakkında fikir sahibi olabilme.
2   Arkeolojik alanların mimari özellikleri ve yapılarda kullanılan malzemelerin fiziksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olma.
3   Arkeometri ve arkeojeofizik kavramlarını tanıma.
4   Arkeojeofizik araştırmalarda kullanılan cihazların özelliklerini ve veri değerlendirme tekniklerini bilme.
5   Arkeolojik alanlarda uygulanan jeofizik yöntemler (manyetik, elektrik, elektromanyetik, vb) ile geniş ve sığ ölçekli jeofizik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma.
6   Dünyada ve Türkiye'de yapılan arkeojeofizik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma.
7   Kültürel mirasın önemini bilme; aranması ve korunması süreci hakkında yasal boyutta fikir sahibi olabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş. Genel hatlarıyla arkeoloji kavramı.
2 Arkeolojik alanlarda bulunan yapıların mimari ve fiziksel özellikleri
3 Arkeometri ve arkeojeofizik kavramları
4 Arkeojeofizik araştırmalarda kullanılan cihazlar ve özellikleri
5 Arkeojeofizik verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması
6 Arkeolojik alanlarda geniş ve sığ ölçekli jeofizik araştırmalar
7 Elektrik özdirenç tomografi yönteminin arkeolojik alanlarda kullanımına örnekler
8 Ara sınav
9 Manyetik yöntemin arkeolojik alanlarda kullanımına örnekler
10 Elektromanyetik (Yer radarı ve VLF-R) yöntemlerin kullanımına örnekler
11 Arkeolojik alan incelemelerinde seyrek uygulanan jeofizik yöntemler (doğal gerilim, uyarılmış kutuplanma yöntemi, gravite yöntemi)
12 Arkeolojik alan incelemelerinde seyrek uygulanan jeofizik yöntemler (sürekli dalga ve rastgele sinyal radarları, sismik yöntem), dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmalara örnekler
13 Arkeolojik alan incelemelerinde uygulanan çeşitli özel yöntemler ve yeni teknolojiler (metal dedektörleri, jeokimyasal yöntemler, termal algılama, radyometrik yöntemler)
14 Arkeolojik yapıların kültürel açıdan önemi, yapıların aranması ve korunması süreci hakkında bilgiler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
- Arkeojeofizik Araştırmalar, Mehmet Ali Kaya, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Kurs Notları No: 2, Ankara, 2007.
Yardımcı kaynaklar:
- Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu , R.E. Wycherley, Üçüncü Baskı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 215 sayfa, İstanbul, 1993, ISBN: 9757538183.
- Uygulamalı Jeofizik, Prof.Dr. D. Ali KEÇELİ, İkinci Baskı, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim Yayınları No:18, 564 sayfa, Ankara, 2012, ISBN: 9789944897471.
- Near Surface Geophysics, Dwain K. Butler, Society of Exploration SEG Investigations in Geophysics Series No. 13, 732 sayfa, Tulsa OK, 2005, ISBN: 9781560801719.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, ödev/sunum, sınav

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrencinin başarı notu belirlenir.

Değerlendirme Kriteri

Ödevler: %20 ( ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5)
Arasınav: %30 ( ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5 )
Yarıyıl sonu sınavı: %50 ( ÖÇ4, ÖÇ5, ÖÇ6,ÖÇ7 )

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca-İZMİR
emre.timur@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma -13:00-15:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 2 26
Öğrenci Sunumları 13 1 13
Final sınavına hazırlık 1 5 5
Ödev hazırlama 1 2 2
Sunum hazırlama 1 1 1
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 10 1 10
Vize sınavına hazırlık 1 5 5
Vize sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 66

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1
ÖK.244
ÖK.343
ÖK.4544
ÖK.54554
ÖK.644
ÖK.7554