DERS ADI

: DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE SEÇMELİ KONULAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTS 3002 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE SEÇMELİ KONULAR SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MEHMET UTKU

Dersi Alan Birimler

Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)

Dersin Amacı

Depreme dayanıklı yapılaşmanın, çok disiplinli çalışmalarla başarılabileceğini öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Deprem tehlikesini öğrenmek
2   Deprem Mühendisliği'ni anlamak
3   Depreme dayanıklı yapı tasarımını öğrenmek
4   Zemini öğrenmek
5   Deprem-Zemin-Yapı uyumunu öğrenmek
6   Ekip çalışmasını öğrenmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: işleyiş, terimler ve tanımlamalar (deprem, mühendislik, deprem mühendisliği, proje vs ) Depremle İlgili Temel Parametreler
2 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Deprem-Zemin-Yapı İlişkisi
3 Deprem Dalgalarının Zemin ve Yapı Üzerindeki Etkileri Hasarı Etkileyen Temel Parametreler
4 Zemin Parametreleri
5 PROJE 1. Oturumu (Problem Tanımlama Tartışması): Problem, Proje Alanı, Proje Adı, Proje Aşamaları
6 Zemin Tepki Analizi
7 Maksimum Yer İvmesi
8 PROJE 2. Oturumu (Proje 1. Aşama Tartışması): Proje Alanının Jeolojik-Jeofizik Altprojesi Öğrenci sunumu
9 Deprem Tehlike Analizi
10 PROJE 3. Oturumu (Proje 2. Aşama Tartışması): Proje Alanının İnşaat Altprojesi Öğrenci sunumu
11 Zemin Etüdü ve Raporu Mikrobölgeleme
12 PROJE 4. Oturumu (Proje 3. Aşama Tartışması): Proje Alanının Endüstri/Çevre altprojesi Öğrenci sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1)- CELEP, Z., KUMBASAR, N.
Deprem Mühendisliğine Giriş
Sema Matbaacılık, İstanbul, ISBN 975-95405-2-5, 1993

2)- KRAMER, S.L. (Çeviren: Kâmil KAYABALI)
Geoteknik Deprem Mühendisliği
Gazi Kitabevi, Ankara, ISBN 975-8640-63-1, 2003

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum+Proje

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dersin öğrenilmesinde, proje belirleyicidir.

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ-1,2,3; Vize (%15)
ÖÇ-3,4,5,6; Proje (%35)
ÖÇ-1,2,3,4,5,6; Final (%50)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Y.Doç.Dr. Mehmet UTKU, mehmet.utku@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Her zaman

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 10 2 20
Tasarım Projesi 1 40 40
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Sunum Hazırlama 1 10 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 87

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.133
ÖK.23343
ÖK.3333
ÖK.433
ÖK.533
ÖK.65455534