DERS ADI

: FİZİK II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FİZ 1102 FİZİK II ZORUNLU 3 2 0 5

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT SERPİL ŞAKİROĞLU

Dersi Alan Birimler

Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin ana amaçları, temel elektromanyetizma bilgisini kazandırmak, güçlü ve sistematik problem çözme yeteneklerini geliştirmek, fen bilimleri ve mühendislikteki ileri çalışmaları için taban oluşturmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Elektrik yüklerini, elektrostatik kuvvetleri ve bu kuvvetleri betimleyen yasaları tanımlayabilme
2   Manyetizmanın temel kavramlarını betimleyebilme
3   Verilen yük ve akım dağılımları için elektrik ve manyetik alanı hesaplayabilme
4   Malzemelerin elektrik ve manyetik özelliklerini açıklayabilme
5   Basit elektrik devrelerinde devre elemanlarının parametrelerini hesaplayabilme, hesap sonuçlarını doğrulamak için kontrollü deneyler gerçekleştirebilme
6   Mantıklı ve matematiksel muhakeme ile, elektrik ve manyetizmanın temel ilkelerini fiziksel dünyada karşılaşılan durumlara uygulayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Elektrik alanlar: Coulomb yasası, Noktasal yüklerin ve sürekli yük dağılımlarının elektrik alanı
2 Gauss yasası: Elektrik akı, Gauss yasası ve uygulamaları
3 Elektrik potansiyel: Potansiyel fark ve elektrik potansiyel, Noktasal yüklerin ve sürekli yük dağılımlarının potansiyeli
4 Kapasitans ve dielektrikler: Kapasitans hesabı, Dielektrik içeren kapasitörler, Kapasitörde depolanan enerji
5 Akım ve direnç: Akım, direnç ve Ohm yasası, Elektriksel iletkenlik için model
6 Doğru akım devreleri: Elektromotor kuvveti, Kirchhoff kuralları, RC devreleri
7 1. Ara Sınav
8 Manyetik alanlar: Akım-taşıyan tele etkiyen kuvvet, Düzgün manyetik alandaki akım ilmeğine etkiyen tork
9 Manyetik alan kaynakları: Biot-Savart yasası, Ampere yasası, Manyetik akı, Madde içinde manyetizma
10 Faraday yasası: Hareketsel emk, Lenz yasası, İndüklenmiş emk ve elektrik alanlar
11 İndüktans: Öz-,ndüktance, RL devreleri, LC devrelerinde osilasyonlar
12 Alternatif akım devreleri: ac kaynakları ve fazörler, RLC devreleri, ac devresinde güç
13 Genel tekrar
14 2. Ara Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1) Üniversite Fiziği, H.D. Young, R.A. Freedman, A.L. Ford, Pearson Education yayıncılık, (2009)
2) Serway , Fen ve Mühendislik için Fizik, Cilt II, R.A. Palme Yayıcılık,(Çeviri Editörü: Prof.Dr. Kemal Çolakoğlu), (2008)
3) Fiziğin Temelleri, David Halliday, Robert Resnick, Arkadaş Yayıncılık Ankara (2005)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, Problem çözme, Laboratuar, Sunum

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur
2. Herhangi bir tür intihal disiplin işlemi ile sonuçlanacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Uygulama 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 4 48
Vize Sınavına Hazırlık 2 4 8
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Vize Sınavı 2 2 4
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.14334
ÖK.24334
ÖK.35334
ÖK.45334
ÖK.54334
ÖK.64334