DERS ADI

: AFET YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2059 AFET YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT YUNUS EMRE ÖZER

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Doğal afetler, yaşanabilirliği ve sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkileyen olaylardır. Bu nedenle, depremler başta olmak üzere, doğal afetlerin tiplerini ve özelliklerini tanımak ve özellikle kentsel alanlarda ne tür etkilere sahip olduğunu bilmek, uygulanabilecek yönetim stratejileri açısından gerekli görülmektedir. Aynı zamanda yeni yönetim stratejilerindeki gelişmeler ve kamu yönetiminde çağdaş yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olmak, doğal afetler ile birlikte yaşama becerisini kazanmış gelişmiş ülke deneyimlerini inceleyerek Türkiye nin konumunu değerlendirebilmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kriz tipleri ve kriz yönetim sürecinin temel aşamalarını kavramak
2   Afet yönetimine ilişkin temel mevzuat konusunda bilgilenmek
3   Afet konularında, geçmiş uygulamaları şimdiki uygulamaları karşılaştırma yeteneği kazanamak
4   Afet yönetimi-kriz yönetimi arasındaki ilişkiyi gözönüne alarak, afet yönetimi konusunda karar alma ve uygulama sorumluluğuna sahip kurum ve kuruluşların faaliyetlerini dünyadaki iyi uygulama örnekleri ile karşılaştırabilme yeteneği kazanmak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Doğal Afet Yönetimi dersine ait konuların genel çerçevesinin sunumu, derse ilişkin temel terminolojinin tanımlanması
2 Afet ve kriz ilişkisi, afet ve kriz kavramlarının etimolojik yapısı, afet ve krizin özellikleri, afet ve kriz süreci, kriz türleri, afet ve kriz yönetiminin amacı ve önemi
3 Afet ve kriz yönetim aşamaları ve bütünleşik afet yönetimi
4 Ülke örnekleriyle doğal afet yönetimi deneyimleri
5 Türkiye'de afet mevzuatının gelişim süreci
6 Türkiye'de afet yönetimine ilişkin kurumsal ve idari yapılanma
7 Yürürlükteki temel afet mevzuatı
8 Yürürlükteki temel afet mevzuatı
9 OHAL Kanunu ve Afet Yönetimi
10 Yerel Yönetimler ve Afet Yönetimi Uygulamaları
11 Kalkınma Planları ve afet yönetimi ilişkisi
12 Sığınak Yönetmeliği

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Hikmet Yavaş (2005); Doğal Afetler Yönüyle Türkiye de Belediyelerde Kriz Yönetimi, Orion Yayınları.
Ulusal ve uluslararası plan ve programlar
İlgili ulusal ve uluslararası mevzuat metinleri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak.lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar


Ders kitabını edinmek
Derslerin en az %70'ine katılmak.
Derse zamanında gelmek ve bütün sınıf içi faaliyetlere katılmak

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gokhan.tenikler@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Randevu koşulu ile her zaman görüşmek mümkündür.
Ayrıca e-mail yoluyla iletişim kurulabilir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 58

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.155444
ÖK.2344
ÖK.3554
ÖK.4544