DERS ADI

: DOĞA ÇEVRE VE KENT

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESE 2024 DOĞA ÇEVRE VE KENT SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ALPER ÇABUK

Dersi Alan Birimler

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dersin Amacı

Öğrencilere çağdaş çevre sorunlarının çeşitlerini, boyutlarını ve etkilerini kavramlarıyla birlikte anlama kabiliyetini kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İnsan ve Doğal Çevre İlişkileri
2   Yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynakların tahsisi
3   Yenilenemez ve geri dönüştürülemez doğal kaynaklar: Petrol, doğal gaz, kömür ve
4   Geri dönüştürülebilir doğal kaynaklar: Madenler, kâğıt, cam vb., su kaynakları
5   Çevresel etki değerlendirme raporlarının önemi
6   Ülkemizde ve uluslararası boyutlarda var olan çevre sorunlarının ve çevre mevzuatının öğrenilmesi.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kirlenme türleri
2 Türkiye'deki mevcut ve potansiyel çevre sorunları
3 Çağdaş çevre yaklaşımları ve çevre stratejileri
4 Çevre sorununun uluslararası boyutları
5 Çevre sorununun uluslararası boyutları
6 Kentleşme ve çevre sorunu
7 Kentleşme ve çevre sorunu
8 Ara sınav
9 Metropollerde çevre sorunları
10 Kısa dönemde alınacak önlemler
11 Uzun dönemde alınacak önlemler
12 Çevre yasaları yönetmelikler ve uygulamalar
13 Çevre yasaları yönetmelikler ve uygulamalar
14 Temel çevre sorunlarının çözümüne ilişkin öneriler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunular ve semineler

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

% 50 Vize
% 50 Final

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ANADOLU UNİVERSİTESİ MİMARLIK BOLUMU 2 EYLUL KAMPUSU ESKİŞEHİR

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Günleri ve Saatleri

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 63

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.11145
ÖK.222554
ÖK.3235
ÖK.4
ÖK.5
ÖK.6