DERECE PROGRAMLARI

: Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji Anabilim Dalı 2016 yılında YÖK onayı ile kurulmuştur. Anabilim dalımızda Moleküler Biyoloji ve Genetik in değişik alanlarında yetkin 18 öğretim üyesi yer almaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek lisans programı 2016-2017 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 4 yarıyıl olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sağlık, Fen ve Mühendislik ve ilişkili fakültelerin 4 yıllık lisans programı mezunu olmak gerekir. Sayısal puan türünden 55 ALES puanına veya Üniversite Senatosu tarafından belirlenen (GRE 610 üzeri eski sistem; 149 üzeri yeni sistem ya da GMAT 450 üzeri) eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından İngilizce den en az 50 puan yada DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu dil yeterlilik sınavından 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bilim sınavından 65/100 puan başarılı kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 60 ECTS karşılığı ders alması (3 ECTS seminer ve 2 ECTS uzmanlık alanı dahil ) ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı, moleküler biyoloji ve ilgili alanlarda temel ve güncel kuramsal ve laboratuvar bilgisine sahip olan, hem temel laboratuvar teknik beceriler, hem de tezleri için gerekli beceriler yönünden donatılmış bireyler yetiştirmek; öğrencileri analiz, sentez yapma, değerlendirme, veri toplama ve bilimsel metodoloji ve bilimsel iletişim gibi konularda eğitmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki temel bilgileri edinme
2   In vitro, in vivo ve klinik araştırma yöntemleri hakkında temel bilgiye sahip olma
3   Temel moleküler biyoloji ve genetik tekniklerini kullanabilme
4   Hipotez oluşturma ile sonuçların son sunumu arasındaki araştırma sürecini anlama
5   Gözlemlerden test edilebilir araştırma soruları üretebilmek
6   Literatür tarama, bir araştırma projesi yürütme, verileri kaydetme ve analiz etme
7   Belirli bir alanda ilgili tüm ulusal / uluslararası / mesleki, etik ve yasal
8   Sözlü ve yazılı sunum da dahil olmak üzere etkili iletişim becerileri gösterme

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 120 AKTS nin 60 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Eğitim süresince toplam 60 AKTS yi iki yarıyılda derslerden tamamlamalıdır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MBG 5003 GENETİK VE GENOM BİLİMLERİ ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 MBG 5001 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MBG 5005 BİYOİNFORMATİĞE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 8
G 2 MBG 5007 MİKRORGANİZMA GENETİK VE GENOMİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 MBG 5009 KARŞILAŞTIRMALI PATOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 7
G 4 MBG 5011 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE LABORATUAR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 7
G 5 MBG 5013 BİYOMATERYALLER VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MBG 5002 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MBG 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 MBG 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 20
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MBG 5004 TEMEL İMMÜNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 MBG 5006 TEMEL SİNİRBİLİM SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 MBG 5008 KANSER BİYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 MBG 5014 GÖRÜNTÜLEME İLKELERİ VE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 6
B 5 MBG 5016 DOKU TAMİRİ VE YENİLENME SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 MBG 5010 GELİŞİM BİYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 MBG 5012 PROTEİN BİYOKİMYASI VE BİYOTEKNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MBG 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MBG 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 ara sınav, 1 final sınavı, 1 bütünleme sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75/100 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
www.ibg.deu.edu.tr