DERECE PROGRAMLARI

: Kalite Yönetimi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı 2000 yılında kurulmuştur. Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı kurulduğunda, anabilim dalına ait Toplam Kalite Yönetimi-Tezli ve Toplam Kalite Yönetimi-Tezsiz yüksek lisans programları disiplinler arası programlar olarak açılmışlardır. 2010-2011 öğretim yılında Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı Toplam Kalite Yönetimi-Tezli ve Toplam Kalite Yönetimi-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının adı, kalite konusunda daha geniş ve güncel bir yapıya kavuşturularak sırasıyla Kalite Yönetimi-Tezli ve Kalite Yönetimi-Tezsiz Yüksek Lisans Programları olarak değişmiştir. Hem hizmet hem de üretim sektöründe kalite planlaması, kontrolü ve iyileştirme çalışmalarında etkin olarak rol alabilecek uzman personel yetiştirilmesinde katkı sağlamayı amaç edinen programların eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Kalite Yönetimi, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Yönetimi Anabilim Dalı Kalite Yönetimi-Tezli programında farklı disiplinlerden 15 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğrenci ve ders kullanımındaki PC sayısı (Laboratuar), 40 adet olup hafta içi her gün saat 8.30 ile 17.00 arası kullanıma açıktır. Öğrencilerimizin proje ve tez ile ilgili çalışmalarına destek sağlayabilecek tez kütüphanesi ile bilgisayar laboratuarı ve ayrıca, kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Kalite, kalite yönetim sistemleri ve kalite/verimlilik iyileştirme ile ilgili kavramları bilir ve bu kavramları hayata geçirmek için gerekli yöntemlerle ilgili bilgilere sahiptir.
2   Kalitenin kuruluşların stratejisinin bir parçası haline ve böylece kalite yönetim sistemlerinin yerleşik hale getirilmesi için gerekli bilgilere sahiptir.
3   Kalite felsefesini benimser ve iş süreçlerini sürekli iyileştirmek için gerekli bilgi ve motivasyona sahiptir.
4   Kalite yönetimi içerisinde yönetim, mühendislik ve istatistik disiplinlerinin senkronize ve etkileşimli olarak nasıl birlikte kullanılacağını bilir.
5   Kalite yönetim sistemlerinin başarısının ölçülmesinde önem taşıyan kalite maliyetleri sistemlerini kurulması, işletilmesi ve analiz sonuçlarından yapılandırılan verilerin yönetim kararlarında kullanımı hakkında bilgi sahibidir.
6   Analitik düşünme ve kalite ile ilgili olaylara sistematik yaklaşma becerilerine sahiptir.
7   İş süreçlerinin performansını, gerekli yönetsel ve istatistik teknikleri ve problem çözme yaklaşımlarını kullanarak etkin bir şekilde arttırma becerisine sahiptir.
8   Kalite yönetimi ile ilgili konularda takım üyelerine bilgileri sunma becerisine sahiptir.
9   Kalite yönetimi ve kalite iyileştirme ile ilgili projelerde, takım üyelerini yönetebilme yetkinliğine sahiptir.
10   Kalite konusunda literatürü ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilir ve katkıda bulunma potansiyeline sahiptir.
11   Kalite konusundaki teorik bilgileri desteklemek amacı ile, stratejik planlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve iyileştirmeler üzerinde tartışma ve analizler gerçekleştirerek, uygulamalarda takım yöneticisi veya üyesi olarak sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Kalite Yönetimi-Tezli yüksek lisans programını tamamlayan mezunlarımız kamu ya da özel kurumlarda kalite birimlerinde istihdam edilebilirler ve aşağıda sıralanan görevleri yürütebilirler:
- Kuruluşlarda kalite yönetim sistemlerinin kuruluşu ve idaresinde yönetim temsilcisi veya kalite yönetim sistem sorumlusu olarak görev alabilirler.
- Hizmet kalitesinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi için yürütülecek faaliyetlerde görev alabilirler.
- Kuruluş içi Kalite yönetim sistemi tetkiklerini gerçekleştirebilirler.
- Kalite kontrolü faaliyetlerinde görev alabilirler.
- Ürün ve üretim süreci tasarımı ve geliştirme esnasında uygulanan kalite planlaması ve iyileştirme faaliyetlerinde görev alabilirler.
- Kalite problemlerinin çözümü için gerçekleştirilen projelerde yöneticilik veya oluşturulan iyileştirme takımlarında etkin bir takım üyeliği yapabilirler.
Ayrıca, üniversiteler bölümlerinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Kalite Yönetimi-Tezli yüksek lisans programında öğrencilerin her dönem aldığı tüm derslerin yüzde atmışı zorunlu ve yüzde 40ı seçimlik olup, 2 dönemde gerçekleştirilen derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, son dönemlerinde tezlerini yürütmek ve başarmakla yükümlüdürler. Derslerin alınmasında ön koşul aranmamaktadır. Teorik derslerden oluşan programın derslerinde Kalite Yönetimi alanına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilme ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olabilme ve Kalite Yönetimi alanına ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, alana ilişkin yenilikleri ve yenilikçi çalışma ilkelerini uygulamaya koyabilme önemlidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 TKY 5045 KALİTE YÖNETİM FELSEFESİ ZORUNLU 3 0 0 7
G 3 TKY 5023 STRATEJİK YÖNETİM ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TKY 5025 YALIN ÜRETİM SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 TKY 5035 PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 TKY 5043 KALİTE YÖNETİMİDE İNOVASYON SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 TKY 5031 HİZMET KALİTESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 TKY 5033 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 TKY 5029 LİDERLİK VE TAKIM YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TKY 5002 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 TKY 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 TKY 5034 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 TKY 5022 SÜREÇ VE KALİTE GELİŞTİRME TEKNİKLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 TKY 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TKY 5028 İLERİ İSTATİSTİKSEL KALİTE GELİŞTİRME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 TKY 5014 KALİTE EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 TKY 5036 KALİTE İÇİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 TKY 5026 KALİTE TETKİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 TKY 5032 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE GELİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 5
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TKY 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TKY 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: hhttp://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (55 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (2 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Onur Özveri
Tel: 0232 3018857
Faks: 0232 4530266
E-posta: onur.ozveri@deu.edu.tr