DERECE PROGRAMLARI

: Tefsir Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tefsir Anabilim Dalı, Tefsir, Tefsir Usulü ve Tarihi ve Kıraat bilim dallarından oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Tefsir Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Tefsir Tezli Yüksek Lisans programının amacı, ilgili bilim dallarında bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmayı başaracak yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılar yetiştirmektir. Yüksek Lisans düzeyinde başarılı olan öğrencileri Doktora aşamasına hazırlamaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Klasik ve son dönem tefsir kitaplarını anlayabilme becerisi kazanma.
2   Tefsir çeşitlerine, metinler üzerinde vakıf olma.
3   Tarihsel süreç içerisinde tefsirin geçirdiği değişim ve gelişim evrelerini öğrenme.
4   Sahabe ve tabiinin tefsir ilmine katkıları belirleme.
5   Kur'an-ı Kerim ile Sünnet-i Nebeviyye arasında ilişkinin tefsirdeki yerini tespit etme.
6   Tefsir ile tarih, siyer, Arapça gibi disiplinlerin alakasını görme.
7   Klasik tefsirlerle çağdaş tefsirler arsındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyma.
8   Kıraatlerin tefsirdeki yerini kavrama.
9   İsrailiyyat, oryantalizm gibi tefsiri olumsuz etkileyen akım ve anlayışların farkına varma.
10   Kur'an tarihi hakkında bilgi sahip olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Tefsir Tezli Yüksek Lisans programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, üniversitelerde Araştırma Görevlisi veya Öğretim Görevlisi olarak da çalışma imkânına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Tefsir Tezli Yüksek Lisans programında yirmi altı ders seçimlik, altı ders ön şartlıdır. İki dönemde gerçekleştirilen derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, son dönemlerinde seminer hazırlamakla yükümlüdürler. Seminer koşulunu da başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans tezini hazırlar ve savunur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TİT 5117 TEFSİR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TİT 5021 KUR' AN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 2 TİT 5129 KUR'AN-I KERİM'İN TEMEL KONULARI I SEÇMELİ 2 0 0 5
G 3 TİT 5007 KUR'AN' DA KAPALILIK PROBLEMİ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 4 TİT 5013 TEFSİR VE METODOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 5 TİT 5019 İBN MÜCAHİD VE İBN CEZERİ'NİN KIRAATLARA YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 6 TİT 5011 TABERİ' NİN KUR' AN YORUMU SEÇMELİ 2 0 0 5
G 7 TİT 5041 INTRODUCTİON TO THE QURANİC COMMENTARY I SEÇMELİ 2 0 0 5
G 8 TİT 5115 FAHREDDİN RAZİ VE İBN TEYMİYE' NİN KLASİK TEFSİRDEKİ YERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 9 TİT 5045 KİTAB-I MUKADDES OKUMALARI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 10 TİT 5051 BİR SİYER KAYNAĞI OLARAK KUR'AN SEÇMELİ 2 0 0 5
G 11 TİT 5053 KLASİK TEFSİR METİNLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 12 TİT 5055 OSMANLI TEFSİR DÜŞÜNCESİ TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 13 TİT 5065 İLERİ ARAPÇA DİLBİLGİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 5
G 14 TİT 5057 AHKAM AYETLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 5
G 15 TİT 5059 KUR'AN KISSALARI I SEÇMELİ 2 0 0 5
G 16 TİT 5061 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 5
G 17 TİT 5119 SOSYAL PSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 18 TİT 5121 TEFSİR TARİHİ AÇISINDAN Şİİ TEFSİRLER SEÇMELİ 2 0 0 5
G 19 TİT 5123 KUR'AN'MÜBHEM MÜŞKİL SORUNU SEÇMELİ 2 0 0 5
G 20 TİT 5125 TEFSİRİN TEDVİNİ: BAŞLANGIÇ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 21 TİT 5127 KUR'ANİ KAVRAMLAR SEÇMELİ 2 0 0 5
G 22 TİT 5009 KUR'AN-I KERİM VE DİLBİLİM SEÇMELİ 2 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 TİT 5096 SEMİNER ALAN DERSİ ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 TİT 5002 KUR' AN MEALİ ZORUNLU 2 0 0 6
B 4 TİT 5098 UZMANLIK ALAN DERSİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TİT 5018 MATÜRİDİ' NİN KUR'AN YORUMU SEÇMELİ 2 0 0 5
B 2 TİT 5066 KUR'AN-I KERİM'İN TEMEL KONULARI II SEÇMELİ 2 0 0 5
B 3 TİT 5012 BATI DİLLERİNDE KUR'AN TERCÜMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
B 4 TİT 5016 KÜLTÜRÜMÜZ VE KUR'AN SEÇMELİ 2 0 0 5
B 5 TİT 5010 KARŞILAŞTIRMALI KUTSAL METİNLER SEÇMELİ 2 0 0 5
B 6 TİT 5008 İŞARİ TEFSİR HAREKETLERİ VE KUŞEYRİ' NİN TEFSİRİ SEÇMELİ 2 0 0 5
B 7 TİT 5024 KIRAAT YORUM/TEFSİR İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
B 8 TİT 5006 KUR'AN' IN ANA KONULARI SEÇMELİ 2 0 0 5
B 9 TİT 5042 INTRODUCTİON TO THE QURANİC COMMENTARY II SEÇMELİ 2 0 0 5
B 10 TİT 5028 SOSYOLOJİK AÇIDAN İSLAM II SEÇMELİ 2 0 0 5
B 11 TİT 5044 MODERN TEFSİR METİNLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
B 12 TİT 5046 OSMANLI TEFSİR RİSALELERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
B 13 TİT 5048 İLERİ ARAPÇA DİLBİLGİSİ II SEÇMELİ 2 0 0 5
B 14 TİT 5050 AHKAM AYETLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 5
B 15 TİT 5052 KUR'AN KISSALARI II SEÇMELİ 2 0 0 5
B 16 TİT 5054 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 5
B 17 TİT 5056 TEFSİR'DE EHL-İ SÜNNET VE ŞİA POLEMİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
B 18 TİT 5058 KUR'AN'DA MÜCMEL MÜBEYYEN VE VÜCUH-NEZAİR PROBLEMATİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 5
B 19 TİT 5060 TEFSİRİN TEDVİNİ: OLGUNLAŞMASI SEÇMELİ 2 0 0 5
B 20 TİT 5062 KUR'AN TARİHİ PROBLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
B 21 TİT 5064 İLK MUSHAFLAR SEÇMELİ 2 0 0 5
B 22 TİT 5022 KUR'AN VE ETİK SEÇMELİ 2 0 0 5
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TİT 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TİT 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (56 AKTS), uzmanlık alanı dersi (2 AKTS), Seminer (2 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Osman Karadeniz
Tel: 0(232) 2852932 - 226
E-posta: osman.karadeniz@deu.edu.tr