DERECE PROGRAMLARI

: Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tekstil mühendisliği, tekstil hammaddelerini değişik tekniklerle işleme ve bu alanda yeni teknikler geliştirme konusunda eğitim ve araştırma yapan mühendislik dalıdır. Mezunlar, ülkemizin en fazla iş gücü istihdam eden sektörü olan tekstil-konfeksiyon sektöründe görev almaktadırlar.
1997 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, sahip olduğu akademik kadrosu, bilimsel gelişmelere ve sektörün geri bildirimlerine göre sürekli yenilenen eğitim-öğretim programları, modern teknolojiye paralel olarak oluşturulan araştırma alt yapısı ile Türkiye nin önemli tekstil eğitim ve araştırma kurumlarından biri olmayı başarmıştır.
2008 yılından bu yana Tınaztepe Kampüsü nde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden bölümümüz yüksek lisans programına 1998 yılında başlamıştır. Bölümümüz, yüksek lisans programı ile lisansüstü seviyede eğitim vermekte, sanayinin ve bilim dünyasının ihtiyacını karşılayacak nitelikte insan gücünün yetişmesine katkı sağlamaktadır.
Bölüm lisansüstü programları, başarılı ve yetenekli lisans öğrencilerinin eğitimlerini ilerletmeleri ve bir üst seviye geçebilmeleri için öğrencilerimize önemli fırsatlar yaratmaktadır.

Kazanılan Derece

Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Derecesi diploması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alandaen az 55 puan, Enstitü giriş sınavından en az 65 puan, UDS/ KPDS sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Seviye Sınavından en az 65 puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü yüksek lisans programının eğitim amacı; tekstil mühendisliği alanındaki temel bilgileri özümsemiş, teknolojik ve bilimsel yenilikleri izleyebilen, tekstil ürünleri ve süreçleri tasarlayabilen, disiplinlerarası takım çalışmalarına katkı koyabilen yüksek mühendisler yetiştirmektir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma-geliştirme çalışmalarına da büyük önem vermektedir. Başta Teknik Tekstiller olmak üzere tekstilin farklı alanlarındaki araştırmalarını özellikle proje tabanlı sürdürmekte olan bölümümüz; Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Üniversite ve bazı sanayi kuruluşları tarafından desteklenen projeleri yürütmektedir. Bölümümüz bünyesinde fiziksel / kimyasal tekstil testleri, mikroskobi, konfor ve CAD laboratuvarları ile konfeksiyon, örme ve dokuma uygulama atölyeleri bulunmaktadır. Akademik kadromuz; 6 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 11 araştırma görevlisi ve 1 uzmandan oluşmaktadır.
Bölümümüzde yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, Erasmus programı çerçevesinde yurtdışında anlaşmamız bulunan üniversitelerde eğitimlerinin bir dönemini sürdürebilme olanağına sahiptir.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Tekstil Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını ve etkilerini kavrayabilme
2   Tekstil Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi yorumlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme
3   Araştırma verilerini kullanarak bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
4   Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilme
5   Tekstil Mühendisliği problemlerini analiz edebilme ve çözüm yöntemi geliştirebilme
6   Ürün veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
7   Disiplinler arası çalışmalara yatkın olma ve sorumluluk alma
8   Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlayabilme ve uygulayabilme; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlayabilme ve analiz edebilme
9   Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal veya uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
10   Verilerin toplanması, yorumlanması, sunulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği

Mezunların İstihdam Profilleri

Tekstil Mühendisleri yüksek lisans programı mezunlarının %96 sı çalışmakta, %4 ü doktora eğitimine devam etmektedir. Çalışanların %40 ı tekstil ve konfeksiyon sektöründe; üretim mühendisi, planlama mühendisi, ürün tasarımcısı, kalite kontrol sorumlusu, iş güvenliği uzmanı, pazarlama ve satış temsilcisi, müşteri temsilcisi, danışman, denetçi, çeşitli seviyelerde yönetici ve yönetici yardımcısı olarak, %8 si kamu kurumlarında; %4 i Ar-Ge mühendisi ve Ür-Ge mühendisi; %2 si Ar-yöneticisi ve %46 sı üniversitelerde araştırma görevlisi ve akademisyen olarak çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) dersini zorunlu olarak alması gerekir. Öğrenci bu dersi iki dönemden birinde alabilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBE 5555 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 TKS 5098 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TKS 5001 LİF VE İPLİK MEKANİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 TKS 5033 TEKSTİL BOYARMADDELERİ KİMYASI VE RENKLENDİRME TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 TKS 5015 LİFLERİN GÖRDÜGÜ ZARARLAR VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 8
G 4 TKS 5017 TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİK YÜKSELTME KRİTERLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
G 5 TKS 6001 TEKSTİLLERİN MÜHENDİSLİK TASARIMLARI SEÇMELİ 2 2 0 8
G 6 TKS 6005 KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE ZAYIF NOKTA ANALİZLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
G 7 TKS 6007 TEKSTİL YAPILARININ BİLGİSAYAR GRAFİK TASARIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 7
G 8 TKS 6009 OBJEKTİF KUMAS ÖLÇÜM TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 7
G 9 TKS 5019 TEKSTİL KOMPOZİTLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 TKS 5021 TEKSTİL VE KONFEKSİYONDA TEKNİK ÜRÜN GELİŞ. ARACI OLARAK DEĞER ANALİZ. KULLANIMI SEÇMELİ 2 1 0 8
G 11 TKS 6011 YÜKSEK PERFORMANSLI LİFLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 12 TKS 5029 NANO VE MİKRO KAPSÜLASYON TEKNOLOJİSİNİN TEKSTİL UYGULAMALARI SEÇMELİ 1 2 0 7
G 13 TKS 6013 LİF VE TEKSTİL YAPILARINDA YÜZEY MODİFİKASYON UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 8
G 14 TKS 5031 KORUYUCU TEKSTİL YAPILARI VE TEST YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 7
G 15 TKS 5013 TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE DÜZGÜNSÜZLÜK VE HATA ANALİZİ SEÇMELİ 2 1 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER ZORUNLU 3 0 0 9
B 2 TKS 5096 YÜKSEK LİSANS SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TKS 5004 İPLİK/DOKUMA İŞLETMELERİNDE PROSES KONTROLÜ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 TKS 5036 DOKUSUZ YÜZEYLERİN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 TKS 5008 KARMAŞIK ÖRME KUMAŞ YAPILARI SEÇMELİ 2 0 0 8
B 4 TKS 5010 KONFEKSİYONDA CAD/CAM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 8
B 5 TKS 5012 TEKSTİL MEKANİZMALARININ İLERİ ANALİZİ SEÇMELİ 4 0 0 9
B 6 TKS 6002 TEKSTİL PROSESLERİNİN DİNAMİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 9
B 7 TKS 6004 LİF STRÜKTÜRLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
B 8 TKS 6008 RENK FİZİĞİ VE TEKSTİLDE UYGULANMASI SEÇMELİ 2 0 0 7
B 9 TKS 6014 ENZİM KİMYASİ VETEKSTİLDE UYGULANMASI SEÇMELİ 2 0 0 7
B 10 TKS 6016 TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE ANALİTİK İŞ DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 2 0 0 7
B 11 TKS 5014 LİF YÜZEY VE KESİT ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ MİKROSKOP TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ SEÇMELİ 2 2 0 8
B 12 TKS 5016 FONKSİYONEL TEKSTİLLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 TKS 5020 AKILLI GİYSİ TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 TKS 5018 GİYSİ KONFORU SEÇMELİ 3 0 0 7
B 15 TKS 5024 KUMAŞ MEKANİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 TKS 5022 TEKSTİL MALZEMELERİNDE KAPLAMA VE LAMİNASYON TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 2 0 7
B 17 TKS 5026 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 18 TKS 5034 SUNİ VE SENTETİK LİFLERİN PAMUKLU SİSTEMDE EĞİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 19 TKS 5006 KONFEKSİYONDA UYGULAMALI İŞ ETÜDÜ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 1 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TKS 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TKS 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), seminer (3 AKTS), M. Sc. Research (3 AKTS) ve M. Sc. Thesis (60 AKTS), toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. A. Merih SARIIŞIK
E-Posta : merih.sariisik@deu.edu.tr
Telefon : +90 (232) 301 77 31
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Kampüsü 35397 Buca İZMİR/TÜRKİYE