DERECE PROGRAMLARI

: Genel Dilbilim Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Genel Dilbilim Ana Bilim Dalı, 2000 yılında kurulmuştur. Genel Dilbilim Ana Bilim Dalı, misyonu doğrultusunda, dil ve dilin biyolojik, ruhbilimsel ve toplumsal yönlerinin bir bütün olarak düşünüldüğü geniş açılı ve birleştirici bakış açısını benimsemektedir. 2012 yılında bütün üniversitemizde gerçekleştirilen Bologna süreci kapsamında, öğrencilerimizin daha yenilikçi ve daha özgürlükçü bir eğitim alabilmesi için, ana bilim dalımızın programı Avrupa Birliğindeki üniversitelerin ölçütlerine göre tekrar güncellenmiş ve düzenlenmiştir.

Hizmet verdiği öğrencilerin dile bilimsel bakış açısı kazanmalarını sağlamak, bu öğrencileri dil üzerinde araştırma ve uygulama yapmaya özendirerek toplumdaki farklı sektörlere yönelik yayın ve işgücü desteği sağlamak ve uygulamalı dilbilim alanında çalışmalar yapmaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Dilbilim Anabilim Dalı amacı, öncelikle Türkçe Dilbilim çalışmalarına katkıda bulunmak ve bu bağlamda araştırma temelinde yetkin çalışmalar sunmak, Türkiyede dilbilim alanyazınında gözlemlenen eksikliklere ilişkin çalışmalar yürütmek ve Türkçenin doğru ve etkin bir biçimde kullanımına yönelik gerek eğitimsel gerekse de akademik katkı sağlamaktır. Bununla birlikte bölümümüz ulusal olduğu kadar uluslarası yayın ve çalışmalar ile karşılaştırmalı ve karşıtlaştırmalı yöntemler çerçevesinde Türkçenin diğer diller ile ilişkisini betimleyen kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ortaya koymayı da hedeflemektedir. Bu bağlamda gerek dilbilim alanına gerekse de topluma hizmet verecek bireyler yetiştirerek her türlü medya ve resmi kurumlarda dile ilişkin konularda danışmanlık yürütecek, bölümümüzde edindiği bilgileri uygulamalı olarak toplum yararına sunacak öğrencileri yetiştirme hedefi anabilim dalımız için temel noktalardan biridir.

Kazanılan Derece

Genel Dilbilim Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylülde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Dilbilim Anabilim Dalı, şu anda 6 öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 1 doktoralı araştırma görevlisi ile öğretime devam etmektedir. Ayrıca bölümümüze ait 1 çalışma odası, 1 yüksek lisans dersliği ve bir kütüphane (Prof. Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU Kütüphanesi), öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

Temel Program Kazanımları

1   isans yeterliklerine dayalı olarak dilbilim alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme
2   Dilbilim alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, bu bilgileri farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve dilbilim ile diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrama
3   Sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim, dil edinimi, dil tipolojisi ve söylem gibi alanlarda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olma
4   Dil ve beyin ilişkisi ile bu konudaki disiplinlerarası çalışmalara ilişkin bilgiyi yorumlayabilme ve değerlendirebilme
5   Dil edinimi ve öğrenimi ve Türkçenin anadil ve yabancı dil olarak öğretimi hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiler kazanma
6   Medya ve dil ilişkisini sorgulayabilme ve medya okuryazarlığı konusunda bilgi kazanma
7   Farklı kültürlerdeki dilsel ve kültürel özellikleri tanıyarak karşılaştırma yapabilme
8   Dil tipolojisi konusunda akademik çalışma yapabilme ve Türkçe ile diğer dilleri tipolojik olarak karşılaştırabilme
9   Yüksek lisans programının gerektirdiği ölçüde alanındaki yabancı dil kaynaklarını okuyabilme ve edindiği yeni bilgileri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirebilme
10   Dilbilimle ilişkili uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
11   Dünyadaki ve ülkemizdeki Dilbilim ile ilişkili gelişmeleri takip etme ve karşılaşılan karmaşık durumlarda çözüm üretebilme
12   Dilbilim alanıyla ilgili bir soruna ilişkin veri toplama, çözümleme yapabilme ve sonuçları değerlendirebilme
13   Dilbilim alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Bölüm mezunları çeşitli kurumların görüntülü ve sesli iletişim birimlerinde danışmanlık, basın-yayın ve tanıtım alanlarında çalışan kurumlarda düzeltmenlik, metin yazarlığı, özel ya da resmi kurumların iç ve dış yazışmalarında, dilin doğru kullanımı açısından denetmenlik görevlerini üstlenebileceklerdir. Bu doğrultuda mezunlarımız arasında çeşitli yayınevlerinde düzeltmenlik yapanlar bulunmaktadır. Bununla birlikte mezunlarımız arasında çeviri büroları açarak bu alanda çalışmalarını sürdürenler de bulunmaktadır. Ayrıca, kuruluşumuzdan günümüze kadar geçen sürede mezun verdiğimiz toplam 4 sınıfın mezunları arasında üniversitemiz yabancı diller yüksek okulu da dahil olmak üzere çeşitli üniversitelerin yabancı diller yüksek okullarında okutmanlık görevini üstlenenler mevcut olduğu gibi dersanelerde öğretmen olarak çalışan mezunlarımız da bulunmaktadır. Bununla birlikte uygulamalı dilbilim ve nörodilbilim çerçevesinde edinilen bilgiler sayesinde öğrencilerimiz söz konusu alanlarda da akademik çalışma yapma olanağına sahip olmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda dersler dönemliktir. Derslerde bir ön koşul bulunmamaktadır. Her öğrenci dönemlik olarak 4 (dört) ders almak zorundadır. Bu dört ders dönem içi açılan dersler arasından seçilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİL 5093 DİLBİLİMDE KURAMLAR SEÇMELİ 3 0 0 9
G 2 DİL 5097 SÖZDİZİM KURAMLARI I SEÇMELİ 3 0 0 9
G 3 DİL 5083 SESBİLİM KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 DİL 5085 BİÇİMBİLİM KURAMLARI I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 DİL 5095 KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 6 DİL 5089 DİL, TOPLUM VE KÜLTÜR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 DİL 5101 METİNDİLBİLİM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 DİL 5091 RUHDİLBİLİM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 DİL 5087 SÖZLÜKBİLİM ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİL 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 DİL 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİL 5042 DİL VE BEYİN SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 DİL 5058 DİL VE TOPLUMSAL CİNSİYET SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 DİL 5056 DİL TİPOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 DİL 5062 SÖZDİZİM KURAMLARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 DİL 5060 İKNANIN DİLİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 DİL 5052 GÖSTERGEBİLİM SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 DİL 5064 BİÇİMBİLİM KURAMLARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 DİL 5054 EDİMBİLİM VE SÖYLEM SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 DİL 5066 ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 DİL 5050 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİL 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİL 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (54 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. Kamil İşeri
Tel : (0232) 412 86 24
e-posta : kamil.iseri@deu.edu.tr